مجموعه مقالات سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین با نگرش ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک (تهران، 2 اردیبهشت 1397)

1399/09/18 تعداد بازدید: 2075
print
مجموعه مقالات سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین با نگرش ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک (تهران، 2 اردیبهشت 1397)

 

-  آتشفشان دماوند: تاریخچه فوران ها، اسطوره دیو سپید و ارزیابی خطر آتشفشان

- ژئوشیمی زیست محیطی: جایگاه آن در برنامه ها و پژوهش های کشور

- مطالعات هیدروژئولوژیکی معادن روباز از دیدگاه زیست محیطی و بررسی روشهای کنترل آب ورودی به معدن

- جایگاه ایران در پژوهش های زمین شناسی پزشکی

- مروری بر کاستی های بارز و موثر در مطالعات برآورد خطر زمینلرزه در ایران زمین

- پدیده شناسی، پایش و هشدار، پیش نیاز تدوین برنامه مواجهه و مقابله با مخاطرات طبیعی (با نگاه ویژه به توفان های گرد و غبار و چالش ریزگردها)

- تاثیر شاخص های چند بعدی (دو بعدی و سه بعدی) بر روی شرایط دمای شهر

- جایگاه مطالعات زمین شناسی و آب در طرح های عمرانی کلان از منظر زیست محیطی

- رخداد فرونشست زمین در گستره دشت های کشور

- کاربرد فناوری سنجش از دور در علوم زمینی و زیست محیطی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری