چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین - 2 تا 3 اسفند 1400

1401/11/05 تعداد بازدید: 772
print

 

 

 

سینابار در طول تاریخ و آثار آن برسلامت انسان

نقش اختلاط ماگمایی و مولفه های پوستهای در تشکیل گابرونوریتهای اوایل پرمین قوشچی

 Stability assessment of the Gotvand dam reservoir after the March ۲۰۱۹ Karun River flood; case study of Anbal salt pillow

فرسایش خاک رس واگرا و بهسازی با استفاده از الیاف و آهک

تعیین و اندازه گیری عناصر اصلی سازنده سنگهای سیلیکاته به روش فلورسانس اشعه ایکس از طریق تهیه قرصهای شیشه ای

بررسی روند زمانی دبی رودخانه کر

همبستگی شاخص دوام با ویژگیهای فیزیکی توده سنگهای آهکی

زمین شیمی و پتروژنز مجموعه افیولیتی نهبندان (شرق ایران)

تحلیل هیدرومکانیکی پایداری تونل انتقال آب گلاب

تونل سازی مکانیزه در زمین نرم: درس آموخته های حاصل از پروژه های تونل سازی پرچالش در ایران

تاثیر افزودن مصالح خاکی ریزدانه بر ظرفیت باربری کالیفرنیا ماسه بادی

کاربرد تصاویر سنتینل ۲ در پیجویی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ چاه داشی؛ استان خراسان جنوبی

تعیین مدل کانی سازی در کانسار چادرملو به کمک الگوریتم داده کاوی Mini-batch k-Means

گزارش اولین رخداد از کانی سازی مس نوع اگزاتیک در ایران

مدلسازی تراز آب زیرزمینی ماهانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

تفکیک لایه های تولیدی سازند کژدمی با استفاده از تعیین روند تغییرات سنگ شناسی و خواص مخزنی

اثرات خشکسالی و فعالیتهای انسانی بر افت سطح آبهای زیرزمینی

 Geological and geomorphological evidence of Khosrowshahr landslide in East Azerbaijan Province, Northwestern Iran

 تحلیل خطر زمین لرزه در گستره دشت تربت جام بر اساس نتایج مطالعات ژئومغناطیس، شواهد ریخت زمین ساختی و داده های لرزه ای

بررسی تفکیک پذیری سونداژ تشدید مغناطیسی هسته ای سطحی

مقایسه شاخص های دوام دینامیکی و نسبت تخریب در برآورد شکفتگی سنگهای سست

بهسازی سنگ گرانیت نهبندان و تاثیر آن بر مقاومت خمشی و فشاری

تاثیر اضافه نمودن پودر سنگ بر تغییر ویژگی های مهندسی خاکهای بنتونیتی

بررسی کانی شناسی و نحوه جایگیری طلا در زون سولفیدی کانسار مس- طلا شادان، خراسان جنوبی

تاثیر زمان و دمای عمل آوری بر عملکرد سیمان در اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین

بررسی تاثیر آلاینده های نفتی بر نفوذپذیری ، ضریب اصطکاک ، پایداری و تراکم خاک

ارزیابی پتانسیل روانگرایی لایه های خاکی با استفاده از منطق فازی

ارزیابی گسترش ترک در نمونه های سنگی تحت آزمایش برزیلی با استفاده از روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتال

مقایسه روشهای پیشبینی نرخ نفوذ ماشینهای حفار تمام مقطع

مدلسازی سه بعدی چین های گسترش گسلی با استفاده از روش اجزاء محدود

استفاده از دورسنجی منظور شناسایی آلتراسیونهای اکسیدهای آهن، محدوده چاه شور، رباط پشت بادام

مطالعات مغناطیس سنجی به منظور شناسایی پتانسیل کانی سازی آهن در محدوده چاه شور، رباط پشت بادام

پترولوژی و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی منطقه درود - شرق نیشابور

مقایسه روشهای تعیین ضریب هدایت نفت سفید در شرایط اشباع در خاکهای با بافت مختلف

 New Connection Plan of Mediterranean and Black Seas to Caspian and Aral Seas To Revive Tethys''''s Relicts With Van and Urmia Lakes based on Iran Plate Tectonic,in order to the revitalization of environmental (ecological and climatic) conditions of the region by the plan of hexagonal & quadrilateral chain system based on the shape of cyclic structure of glucose & halite for connecting to international waters.

 A Circular Water Cycle of ۲ Points of Black Sea and Persian-Oman Gulfs as a Line with ۶ Points of Azov, Black, Persian, Oman, Aral & Caspian Seas of The Circle''''s Axis,by connecting ۳۱ points as the shrunk lakes & seas of Russia, Turkey, Iran, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan & Kazakhstan with selecting ۲ points as the new artificial salt lakes in Iran as the vectors of convex polygons on a honeycomb map for building the convex polyhedrons plan in the space based on the linear programming (Nash equilibrium of the seas'''' connections ), it is Zero Sum Game Theory,to reduce the globa

شناسایی فروچاله ها با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

مطالعات زمین شناسی وکانی سازی زیرسطحی در محدوده طلای اپیترمال دهسلم، بلوک لوت (خراسان جنوبی - نهبندان)

نقش تالاب های طبیعی و انسان ساخت در کاهش گازهای گلخانه ای و ترسیب کربن

تاثیر دما بر عملکرد آهک در تثبیت خاکهای آلوده به فلز سنگین

پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از داده های ماهواره گریس )GRACE(و مدل هوش مصنوعی برنامه ریزی بیان ژن(GEP )

پیش بینی شاخص سایش سرشار به کمک ویژگی های ژئومکانیکی

تشخیص مناطق آلوده به عنصر آرسنیک حاصل از فعالیتهای معدنی با مدلسازی داده های میدانی به روش آماره فضایی U

زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت دهدشت با تاکید بر زون بندی و پتانسیل سفره آب زیرزمینی دشت

تصویرسازی کانسار آهن کریز با استفاده داده های مغناطیس سنجی

بایوزوناسیون سازند ایلام دربرش کوه مدبه بر اساس فرامینیفرها

توسعه رویکردی برای تعیین شبکه بهینه نمونه برداری ژئوشیمیایی با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوژن منطقه جزین (شمال فردوس)

کاربرد انفورماتیک در علم پایه زمین شناسی

نگاهی مختصر به زمین شناسی نواحی شرق ایران و غرب پاکستان، شباهت ها و تفاوت ها

سنگ نگاری و بررسی روابط پاراژنتیکی کانیها در زونهای دگرسانی کانسارپیناوند

زیست چینه نگاری تطبیقی بر اساس نانوپلانکتون های آهکی و پالینومورف ها در سازند سنگانه، حوضه کپه داغ غربی، برش آقبند، شمال گنبد کاووس

مطالعه ژئوشیمی کائولن کبوترکوه و رخ سفید در قیاس با استاندارد جهانی ECC

معرفی کانسار مس پورفیری سرچاه شور جنوب غربی خوسف(خراسان جنوبی)

معکوس سازی مقاومت ویژه الکتریکی اطراف تونل از طریق برداشت ERT بر روی پروفیل کمانی شکل

بررسی ارتباط تنش و ماگماتیسم در کوه دماوند به وسیله مدل ژئودینامیک به روش تفاضل محدود

تعیین گسل مسبب زمین لرزه های ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰، بخش فین بندرعباس با استفاده از تداخل سنجی راداری

 The Metallogenic relationship between minerals containing rare earth and radioactive elements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری