چکیده مقالات بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/20 تعداد بازدید: 1804
print

 • مطالعات هیدروشیمی آبخوان معدن آهن سنگان به منظور تعیین کیفیت آب با استفاده از نمونه های آب گرفته شده در طی آزمایشات پمپاژ
 • مقایسه لیستوینیت های شمال غرب نهبندان با لیستوینیت های شرق– مرکز ترکیه، عربستان، مراکش و ایتالیا، و بررسی منشأ و کانی سازی طلا در لیستوینیت های شمال غرب نهبندان
 • مدیریت آبخوان شیروان با استفاده از مدل PMWIN
 • مدل سازی و تفسیر ژئوالکتریکی منابع آب زیر زمینی جنوب بیرجند
 • لیتواستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ
 • فعالیت لرزه خیزی در مشهد-نیشابور
 • شاهد اولیه رادیولرهای تورونین از ناحیه شیر شتر در ایالت سهل آباد، شرق ایران
 • ژئوشیمی، کانه زایى و ژنز کانسار آنتیموان چوپان واقع در خراسان جنوبی
 • روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی در محدوده تامین دراز مدت آب شرب سبزوار
 • در جستجوی شواهدی از محدوده گسترش اقیانوس تتیس جوان در شمال باختر زیر پهنه درونه-کاشمر
 • تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق حوضه کپه داغ
 • تحلیل نتایج مطالعات فنی و اقتصادی جهت بهره برداری و فرآوری از ذخایر پلاسری سنگ آهن خواف
 • تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان، غرب حوضه کپه داغ
 • پیجویی کانسارهای مرتبط با توده های نفوذی با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی در منطقه هیرد– قلعه زری
 • پهنه گسلی شاه آباد سرچشمه لرزه ای در شمال خاور بیرجند
 • پترولوژِی و ژئوشیمی گدازه های بالشی نودره مشهد
 • پتروگرافی و شیمی کانی های سنگ های آتشفشانی خط واره تربت جام فریمان تا مشهد
 • بررسی مسیر و سرعت حرکت آب در ساختگاه سد دوستی با استفاده از ردیابی ماده رنگی
 • بررسی منطقه بندی نواحی معدنی ورقه های کدکن و شامکان با استفاده از داده های ژئوشیمی آبراهه ای
 • بررسی افت سطح آب های زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور
 • بایواستراتیگرافی سنگ های ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی
 • اهمیت ارزیابی خطرات لرزه ای در توسعه شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)
 • ارتباط دگرشکلی شکننده پوسته در کواترنر و قبل از کواترنر در شرق ایران
 • آنالیز میکرو فاسیس حاوی فرامینی فرا اورتوفراگمینوئید و کورالین ائوسن زیرین در ناحیه سهل آباد ( شرق ایران)

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید. 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری