چکیده مقالات بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/21 تعداد بازدید: 1881
print

 • مطالعه پراکندگی اندازه بلورهای(CSD) کردیریت در بخش جنوبی هاله دگرگونی توده نفوذی شاهکوه (شرق ایران)
 • مطالعه زون­های آلتراسیون در سنگهای ولکانیک و پلوتونیک منطقه قوچ پلنگ ( شمال شرق کاشمر)
 • مطالعات ژئوشیمیایی و لیتوژئوشیمیایی کلات تیمور در شمال کاشمر
 • کانه زائی طلای هیرد: نمونه ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی های گرانیتوئیدی احیائی
 • فسفات در جنوب خاور هزار مسجد-کپه داغ
 • فروشویی شیمیایی آلومینیوم از پسماند کارخانه آلومینای جاجرم
 • ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای Fe- Mn جنوب شرق تربت حیدریه
 • چینه نگاری سکانسی سازند سفید کوه (تریاس زیرین) در برش الگودرناحیه آق دربند– شمال شرق ایران
 • جا به جایی و تکامل پلیوسن- کواترنری سامانه گسل درونه در قطعه تربت حیدریه- کاشمر
 • توزیع آمونیت ها و ارتباط آنها با تغییرات سطح تراز دریا در سازند های سرچشمه و سنگانه در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران
 • تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگها و سنگهای آهکی سازند نیزار ( ماستریشتین زیرین ) در شمال مشهد
 • تعیین ساختار پوسته در زون تکنار(شرق ایران) و مناطق شمالی آن با استفاده از روش توابع گیرنده دورلرزه ها
 • تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در ماسه سنگ های گلاکونیتی آلبین- سنومانین شرق کپه داغ بر اساس داده های سطح الارضی و تحت الارضی
 • تاریخچه بعد از رسوبگذاری سنگهای سیلیسی آواری ژوراسیک میانی در جنوب و جنوب غرب مشهد
 • پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در منطقه سرسفیدال-تربت-حیدریه
 • بیواستراتیگرافی سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها
 • بیواستراتیگرافی سازند سردر، در برش زلودو (ازبک کوه) شرق ایران
 • بررسی کیفی آبهای زیر زمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهد
 • بررسی ماهیت سنگ های ماگمایی غرب مشهد
 • بررسی عوامل ژئوشیمیایی موثر بر نحوه توزیع عناصر Al، Si و Fe در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال شرق ایران)
 • بررسی آثار دگرگونی وابسته به استقرار توده گرانیتی مشهد
 • بایو استراتی گرافی سازند آب تلخ بر مبنای نانو پلانکتونهای آهکی در مقطع تیپ (کپه داغ)
 • اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسی های کانه زایی در برگه 1:50000 جزین واقع در شمال فردوس(استان خراسان)
 • اکتشاف ژئوشیمیائی و زمین شناسی طلا خونیک در جنوب خراسان امیدوار اشکلک محمدرضا
 • انقراض فرازنین- فامنین و تاثیر آن بر مرجان های روگوزا در شمال غرب اسفراین
 • اثرجایگاه ساختاری بر هندسه ناودیس زهاب در پهنه گسلی نهبندان
 • میکروفاسیس و محیط رسوبی سازندتیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ ( جنوب غرب شیروان – جنوب غرب بجنورد)
 • رخساره ها وافق های کانه دار کانسارهای Fe – Mn در توالی تخریبی – کربناتی پیشرونده کرتاسه تحتانی در جنوب شرق تربت حیدریه

 برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری