چکیده مقالات دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/19 تعداد بازدید: 1216
print

 

 •  مطالعه گسل ها به عنوان مهم ترین عامل کنترل کننده کانی سازی در ذخیره پهنه کمر خوسف (جنوب باختر بیرجند)
 • بررسی پراکندگی فضایی کانسارهای طلا در ایران مرکزی و شرق ایران و انطباق آن با شکستگی های عمیق پوسته، به روش فرای آنالیز
 • کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک)
 • تخمین عمق آنومالی آهن محدوده مروست با استفاده از وارون سازی داده های مغناطیسی با روش واهم آمیخت اویلر
 • پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند
 • پی جوئی کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+7
 • مدل سازی پتانسیل معدنی و طراحی بهینه مسیرهای پیمایش عملیات صحرایی با استفاده از تلفیق نتایج داده های اکتشافی در غرب بیرجند
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) در محدوده اکتشافی تونل غاردوم، معدن فیروزه نیشابور
 • مطالعه کانی سازی و رخداد ذخایر سولفید توده ای غنی از آهن شمال کبودان (بردسکن)، با استفاده از شواهد زمین شناسی کانسنگ و ژئوشیمی
 • مدل سازی احتمال رخداد کانه زایی تیپ منطقه طاهر آباد با استفاده از داده های زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی
 • بررسی کانی شناسی، پتروگرافی و دگرسانی در سنگهای آتشفشانی منطقه کشوک بالا (جنوب بیرجند، خاور ایران)
 • تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوه شاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی
 • تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی- کانی سازی در سیستم پورفیری ده سلم، بلوک لوت، شرق ایران
 • زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور
 • کانی سازی و ماگماتیزم در بلوک لوت در ترشیاری، شرق ایران
 • استفاده از روشهای تلفیقی شاخص همپوشانی ، فازی و فرایند تحلیل سلسه مراتبی جهت تعیین مناطق پتانسل دار مس و طلا در منطقه معین آباد
 • دگرسانی و کانی سازی گرمابی سامانه رگهای مطرآباد، جنوب غرب بجستان
 • مطالعه زمین شناسی ، پتروگرافی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی- آذرآواری جنوب فنود (جنوب خاوری بیرجند، خاور ایران)
 • مطالعه زمین شناسی، سنگ شناسی و اهمیت اقتصادی معدن سنگ منشوری گورید (باختر سربیشه، خاور ایران)
 • مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران)
 • بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Linkig Damage zone در گسل های امتداد لغز
 • مطالعه گسل ها به عنوان مهم ترین عامل کنترل کننده کانی سازی در ذخیره پهنه کمر خوسف (جنوب باختر بیرجند)
 • بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
 • مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی توده گرانیتوئیدی چهارفرسخ (شمال باختر نهبندان، خاور ایران)
 • پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند
 • بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER ,SPOT وLandsat ETM+
 • بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور
 • کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام
 • زمین شناسی، دگرسانی و پتانسیل کانه زایی در منطقه خونیک، جنوب بیرجند
 • رخداد کانی زائی مس سولفید توده ای نوده در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی در جنوب غرب سبزوار
 • ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی-کانی سازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران
 • بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران)
 • بررسی قابلیتهای کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی)
 • زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور
 • زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی
 • زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد (جنوب بیرجند)
 • پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحدهای آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور
 • بررسیهای ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق کانی سازی در محدوده اکتشافی شاهرخ
 • تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار)
 • مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)
 • بررسیهای آماری متغیرهای ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای محدوده بزوشک (جنوب غربی مشهد)

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری