چکیده مقالات دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/26 تعداد بازدید: 226
print

 • مطالعه زمین شناسی، سنگ شناسی و اهمیت اقتصادی معدن سنگ منشوری گورید (باختر سربیشه، خاور ایران)
 • مطالعه زمین شناسی ، پتروگرافی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی- آذرآواری جنوب فنود (جنوب خاوری بیرجند، خاور ایران)
 • مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران)
 • بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Linkig Damage zone در گسل های امتداد لغز
 • مطالعه گسل ها به عنوان مهم ترین عامل کنترل کننده کانی سازی در ذخیره پهنه کمر خوسف (جنوب باختر بیرجند)
 • بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
 • مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی توده گرانیتوئیدی چهارفرسخ (شمال باختر نهبندان، خاور ایران)
 • پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند
 • بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER ,SPOT وLandsat ETM+
 • بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور
 • کانی سازی طلا-آرسنیک در حاشیه شمال باختری توده گرانیتوئیدی تربت جام
 • زمین شناسی، دگرسانی و پتانسیل کانه زایی در منطقه خونیک، جنوب بیرجند
 • رخداد کانی زائی مس سولفید توده ای نوده در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی در جنوب غرب سبزوار
 • ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی-کانی سازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران
 • بررسی سنگ شناختی توده های نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی آهن در منطقه بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران(
 • بررسی قابلیتهای کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی)
 • زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور
 • زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی
 • بررسیهای ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق کانی سازی در محدوده اکتشافی شاهرخ
 • تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار)
 • مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)
 • زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد (جنوب بیرجند)
 • پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحدهای آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور
 • بررسیهای آماری متغیرهای ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای محدوده بزوشک (جنوب غربی مشهد)

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

نظرات:

loader
لینک های تصویری