چکیده مقالات سی و سومین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1733
print

 

 • جاذبه های معدنی و ابنیه های مهندسی شهرستان طبس از دیدگاه ژئوتوریسم
 • نگرشی بر جنبه های اقتصادی افیولیت های شمال غرب سبزوار
 • نخستین گزارش از حضور اجتماعات رودیستی در نهشته های کرتاسه جنوب غرب بجستان
 • ناثیر دیاژنز بر میزان تخلخل و تراوایی سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
 • معرفی عناصر ساختاری رسوبی سازند شوریجه در شرق کپه داغ
 • مطالعه و طبقه بندی پگماتیتهای جنوب مشهد
 • مطالعه پتروگرافی، پتروژنز و سن سنجی توده گرانیتوئیدی کاشمر، استان خراسان رضوی
 • مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر)
 • مدیریت آبخوان بجنورد
 • شناسایی ناهنجاری های ژئوشیمیایی طلا با استفاده از تحلیل مقاوم فاکتوری در ورقه 1:100000 فیض آباد، خراسان رضوی، ایران
 • شناسایی ساختارهای زیرسطحی به کمک شواهد مغناطیسی در پهنه لوت (شرق ایران)
 • شناسایی خطواره ها برپایه ی داده های زمین مغناطیس هوایی منطقه ی قاین(شرق ایران)
 • سنگ شناسی و بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب باختری فاروج
 • ژئوشیمی عناصر کمیاب وخاکی نادر کلینوپیروکسنِ پریدوتیت های افیولیت گَفت(شمال غرب سبزوار)
 • ژئوشیمی سنگ های ولکانیکی پلیوکواترنری منطقه فدیهه (شمال غرب تربت حیدریه)
 • زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی توده های نیمه عمیق محدوده سیمرغ، جنوب غرب نهبندان، خراسان جنوبی
 • زمین شناسی و ژئوشیمی تورمالین در کوارتزمونزودیوریت شوراب(غرب خوسف)، خراسان جنوبی
 • زمین شناسی و پتروگرافی سنگ های دگرگونی منطقه انجول (جنوب غرب قاین)، شرق ایران
 • دما- فشارسنجی متابازیت های پی سنگ پره کامبرین ایران مرکزی (جنوب غرب بردسکن)
 • دق پترگان و کویر همت آباد شاخص ترین جاذبه های ژئوتوریستی شهرستان زیرکوه- خراسان جنوبی
 • بررسی جایگاه بخش زمین شناسی و معدنی با توجه به پتانسیل های موجود در آمایش سرزمین، بررسی موردی استان
 • تولید کنسانتره مس و آهن قابل ارائه به بازار از کانسنگ مس تکنار
 • توده های نفوذی با پتانسیل کانی زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت
 • تمرکز کانی سازی مگنتیت - آپاتیت در Damage Zone گسل راستالغز خانلق شاهدی بر کاربرد تکتونیک در اکتشاف
 • تفسیر توالی پاراژنتیکی سنگهای کربناته سازند تیرگان در برش شوراب واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
 • تحلیل لرزه زمین ساختی منطقه بیرجند (شرق ایران)
 • پراکنش زیستی ارسنیک در منطقه معدنی چلپو (شمال شرق ایران)
 • پتروگرافی سنگ های دربرگیرنده کانسار مس چشمه مرضیه، شمال غرب بردسکن
 • پارامترهای بافتی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع درجنوب غرب فریمان
 • برهمکنش آب-سنگ و خصوصیات ژئوشیمیایی آب های زیرزمینی، منطقه معدنی کوه زر (خراسان رضوی)
 • بررسی موقعیت گسل ها و زمین لرزه های منطقه حاجی آباد (شرق ایران)، به وسیله چگالی کرنل در محیط GIS
 • بررسی مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمی کانسارهای کروم نورآباد و چاه سوخته، شمال شرق سبزوار
 • بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک های محدوده کانسار طلای خونیک، جنوب بیرجند
 • بررسی زون های آلتراسیون در سنگهای ولکانیکی پالئوسن_ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران)
 • بررسی زمین ساخت فعال گسل آبگرم (شمال شرقی فردوس)
 • بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی-رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر (خراسان رضوی)
 • بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال غرب نیشابور
 • برآورد عمق آنومالی های مغناطیسی منطقه سر چاه عماری درجنوب غربی بیرجند با استفاده از روش های کاهش به قطب ، ادامه فراسو و ادامه فروسو
 • الگویابی شکستگی ها در ناودیس قرق (کپه داغ- شمال خاور مشهد)
 • ارزیابی پایداری دامنه های سنگی مشرف به جادۀ بیرجند- قائن تحت بارگذاری لرزه ای
 • ارزیابی پایداری دامنه های خاکی مشرف به جاده بیرجند- قائن تحت بارگذاری لرزه ای
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی پلاسرهای آهن در منطقه سنگان و ارائه راه کار
 • ویژگی های پالینولوژیکی سازند دلیچای در باختر رشته کوه بینالود و مقایسه ی آن با نواحی خاوری
 • نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین)
 • مدل سازی آماری تغییرات گاز متان در لایه زغال سنگ B2 - کانسار پروده 4 طبس
 • گزارش اولیه از حضور Chaetetid ها در سازند پروده (ژوراسیک میانی)، جنوب غرب طبس
 • شیمی کانیهای پیروکسن در سنگهای پریدوتیتی افیولیت فرومد، شمال غرب سبزوار
 • ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های ولکانیکی نئوژن منطقه آیسک (جنوب شرق فردوس)
 • ژئو شیمی عناصر نادر خاکی زون های سیستم دگرسانی منطقه هنگران، جنوب شرق بیرجند، شرق ایران
 • تعیین عمق کانسار آهن بیشه به روش تلفیق سیگنال تحلیلی و معادله ی اویلر(AN-EUL)
 • تعیین دما، فشار و عمق تشکیل پگماتیتهای جنوب مشهد با استفاده از مطالعه سیالات درگیر
 • پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی)
 • بیوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی کوچکعلی، طبس و معرفی بیوزون فراگیر Coniopteris hymenophylloides-Klukia exilis در گستره ایران
 • بهینه سازی خط فلوتاسیون مجتمع چادرملو جهت کاهش فسفر و سیلیس در کنسانتره آهن
 • بکارگیری روش RCC بمنظور شناسایی عناصر شاخص کانی سازی در برگه 1:100000 خوسف، شرق ایران
 • بررسی پارامترهای رسوبی ،رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه بقیع واقع در شمال غرب نیشابور
 • ژئو شیمی عناصر نادر خاکی زون های سیستم دگرسانی منطقه هنگران، جنوب شرق بیرجند، شرق ایران


 برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری