چکیده مقالات هفدهمین گردهمایی علوم زمین

1396/05/04 تعداد بازدید: 2481
print

  • تعیین سرگذشت زمین ساختی، تکوین و تحول پوسته و سیستم حاکم در اقلیم زمین ساختی بلوک طبس (از بلوک های ایران مرکزی) بر اساس محاسبه نرخ فرونشست کل و فرونشست زمین ساختی
  • پردازش داده های ماهواره ای بمنظور اکتشاف کرومیت در محدوده 9 ورقه 1:100.000 سبزوار – کاشمر
  • مطالعه شیمی کانی ها در اسکارن های آهن دار سنگان خراسان
  • مطالعه ژئوشیمی F و Cl در بیوتیت های گرانیت سرنوسر در شمال شرق ایران و استفاده از آن در تعیین منشاء کانسار آهن سنگان خراسان
  • ریخت زمین ساخت (Morphotectonic) مخروط افکنه طبس شاهدی از زمین ساخت فعال
  • دما، نحوه تشکیل و پاراژنز مگنتیت در بخش های مختلف کانسار آهن سنگان خراسان
  • کاربرد تحلیل عاملی در اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای در محیط خشک: مطالعه موردی منطقه شاهکوه، شرق ایران
  • تغییر موقعیت چینه شناسی سنگ های رسوبی و غیر رسوبی منتسب به سازندهای سلطانیه، باروت، کالشانه و درنجال در خاور آبادی کالشانه در منطقه طبس
  • بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای فانوپلانکتون های آهکی در برش غرب دشت سرخس
  • منشاء نوع کانی سازی و رابطه آن با هاله های ثانویه بر اساس ارزیابی آنومالی های ژئوشیمیایی با نگرش ویژه ای بر آنومالی های طلا و آنتیموان منطقه ارغش

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری