صفحات - مقالات

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین - 2 تا 3 اسفند 1400

ادامه مطلب
1401/11/05

سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ادامه مطلب
1400/07/11

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین 4 و 5 اسفندماه 1399

ادامه مطلب
1400/01/14

مجموعه مقالات سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، 11-10 اردیبهشت 1398، تهران

ادامه مطلب
1399/09/19

مجموعه مقالات سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین با نگرش ویژه بر جامعه ایمن و زمین پاک (تهران، 2 اردیبهشت 1397)

ادامه مطلب
1399/09/18

چکیده مقالات سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

ادامه مطلب
1397/01/15

چکیده مقالات نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ

ادامه مطلب
1396/08/10

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار

ادامه مطلب
1396/07/18

چکیده مقالات پانزدهمین گردهمایی علوم زمین

ادامه مطلب
1396/05/04

چکیده مقالات شانزدهمین گردهمایی علوم زمین

ادامه مطلب
1396/05/04
لینک های تصویری