اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه 97

1397/07/22 تعداد بازدید: 1080
print
اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه 97

محورهای همایش:

زیست شناسی
بیوانفورماتیک
علوم گیاهی
زیست فناوری
علوم جانوری
علوم سلولی و مولکولی
علوم دریایی و اقیانوسی
میکروبیولوژی
شیلات و آبزیان
میکروب شناسی
بیوتکنولوژی
بیوفیزیک
بیوشیمی
ژنتیک
زیست شناسی و توسعه پایدار
بوم شناسی و محیط زیست
فیزیولوژی گیاهی
میکروبیولوژی
علوم طبیعی
علوم باغبانی
و تمامی موضوعات مرتبط با زیست شناسی
علوم زمین
پترولوژی و سنگ شناسی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی پزشکی
زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی
زمین شناسی باستانی و زمین گردشگری
زمین شناسی نفت
زمین شناسی گیاهی (ژئوبوتانی)
چینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها
زمین شناسی کواترنر
زمین شناسی دریایی
رسوب شناسی و محیط های رسوبی
فناوری های نوین زمین شناسی
کاربرد نوین زمین شناسی در علوم دیگر
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
سنجش از دور زمین شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
گوهر شناسی
آب شناسی
و تمامی موضوعات مرتبط با علوم زمین شناسی
علوم طبیعی
زمین شناسی و علوم خاک
کشاورزی و منابع طبیعی
جنگل و مرتع
محیط زیست و پدافند زیستی
علوم طبیعی و توسعه پایدار
و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
علوم باغبانی
میوه کاری
سبزی کاری
گیاهان داوریی
گل و گیاهان زینتی
مهندسی تولیدات گیاهی و باغبانی
مهندسی فضای سبز
بیماری شناسی گیاهی
شناسایی و مبازه با علف های هرز
حشره شناسی گیاهی
گیاه پزشکی
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه،گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی و سبزی ها
علوم و تکنولوژی بذر
مهندسی فناوری باغبانی
تولید محصولات گلخانه ای
کاربرد فناوری های نوین در علوم باغبانی
سایر مباحث مرتبط با علوم باغبانی و فضای سبز
 
شماره های تماس با دبیرخانه: 09184441763 و 09184441762
ایمیل همایش: hamayesh.biology@gmail.com

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری