اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت 1397

1397/01/26 تعداد بازدید: 1242
print
اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت 1397

محورهای همایش:

    ژئوشیمی معدنی
    ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار
    ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید
    ژئوشیمی نفت
    ژئوشیمی آبزی
    ژئوشیمی محیط زیست
    بیو ژئوشیمی
    ژئوشیمی سیاره ای
    اصول ژئوشیمی محیطی
    ژئوشیمی و سلامت حیوان / انسان
    اثر محیطی
    فوتو شیمی
    کاتالیزورهای  فوتوژئوشیمیایی
    ترمودینامیک
    طبیعت واکنش دهنده ها
    دامنه فوتو ژئوشیمی
    بهداشت محیط و ارگونومی
    بهداشت محیط و آفت کش ها
    آلودگی های شیمیایی
     نمک زدایی
    شیمی زباله های صنعتی
    نشت نفت
    آلودگی و بهداشت
    آلودگی خاک و بازیابی
    آلودگی و مدیریت زباله
    آلودگی و بازیافت آلودگی
    آلودگی آب و بازیافت

برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مکان برگزاری: کرمان -  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
وب سایت همایش: www.gecconf.com
ایمیل: info@gecconf.com
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید.

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری