دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر - اردیبهشت 1401

1401/01/20 تعداد بازدید: 453
print

برگزارکننده : دانشگاه گلستان 20 تا 21 اردیبهشت ماه 1401

 

تاریخ شروع ثبت نام در همایش21 دی 1400
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش21 دی 1400
آخرین مهلت ثبت نام11 اردیبهشت 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله31 فروردین 1401
اعلام نتایج داوری10 اردیبهشت 1401
تاریخ برگزاری20 ,21 اردیبهشت 1401
برگزارکنندهدانشگاه گلستان

 

 

محور اصلی همایش 
زمین ساخت 
پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی 
ذخایر و منابع زمین شناختی 
زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمینی 
زمین شناسی کواترنری 
زمین گردشگری و زمین باستان شناسی 
زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی 
زمین ریاضی و زمین آمار 
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 
هیدروژئولوژی 
چینه شناسی و فسیل شناسی و سنگ رسوبی

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری