دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰

1400/02/19 تعداد بازدید: 479
print

"دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰" در تاریخ 21 مهر 1400 توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن سنجش از دور و GIS ایران در شهر ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می گردد.

 همایش (کنفرانس) جغرافیا، زمین شناسی کشاورزی، محیط زیست  مهر 1400 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران ساری

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری