هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران - اردیبهشت 1401

1401/01/20 تعداد بازدید: 422
print

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن مکانیک سنگ ایران 20 تا 22 اردیبهشت ماه 1401

 محورهای همایش :

  • آزمون های آزمایشگاهی و برجا
  • مدل های رفتاری و کاربرد روش های عددی
  • مهندسی پی در سنگ ها
  • تراوش و مهندسی تزریق
  • دینامیک سنگ
  • شیروانی های سنگی
  • تونل و فضاهای زیرزمینی
  • ژئومکانیک نفت و انرژی زمین گرمایی
  • ابزار دقیق و رفتار سنجی
  • مکانیک شکست
پیام ها:

loader
لینک های تصویری