چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 97

1397/07/22 تعداد بازدید: 1295
print
چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 97

محورهای همایش:

 • مدل سازی سیستم های هیدروکربوری
 • شیل های نفتی ، گازی و زغال سنگ ها
 • رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی
 • محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی
 • مطالعات ژئوشیمی رسوبی
 • تکتونیک و رسوب گذاری
 • ایکنولوژی و محیط دیرینه
 • نهشته های کواترنری و آبخوان ها
 • رسوبات و فرآیندهای زیست محیطی
 • ژئوتوریسم در ارتباط با پدیده های رسوبی
 • کانسارهای رسوبی
 
برگزار کنندگان: گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان. انجمن رسوب شناسی ایران. نمایه شده در ISC
 
مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول مهر 1397
تاریخ برگزاری همایش: دوم و سوم آبان 1397
سایت همایش: conf.isc.gov.ir/ssi97
تلفن تماس دبیرخانه: 33054076-024
آدرس دبیرخانه: زنجان - دانشگاه زنجان - گروه زمین شناسی - طبقه 3 - دبیرخانه همایش
محل برگزاری: زنجان - دانشگاه زنجان
پیام ها:

loader
لینک های تصویری