صفحات - همایش ها و سمینارها

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب، مهر ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/26

اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت 1397

ادامه مطلب
1397/01/26

چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، فروردین 1397

ادامه مطلب
1397/01/26

اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، اردیبهشت ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/26

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، شهریور ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/22

سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین، اردیبهشت ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/22

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/22

برگزار می شود: کارگاه آشنایی با شهاب سنگ ها همراه با بازدید از موزه علوم زمین

ادامه مطلب
1396/11/04

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری، بهمن 96

ادامه مطلب
1396/09/27

همایش ماگماتیسم سنوزوئیک فلات ایران، دی 96

ادامه مطلب
1396/07/17