صفحات - همایش ها و سمینارها

بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران - بهمن 1400

ادامه مطلب
1400/10/05

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین - 2 و 3 اسفند 1400

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین به صورت مجازی در تاریخ دوم و سوم اسفند ماه سال جاری با حضور متخصصان ملی و بین المللی برگزار خواهد شد. محورهای این نشست، زمین شناسی بنیادین، اکتشاف مواد معدنی، زمین شناسی کاربردی و توسعه پایدار و علوم زمین و جامعه عنوان ...

ادامه مطلب
1400/06/30

بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران- 25 آبان 1400

بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه خوارزمی،انجمن زمین شناسی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
1400/06/27

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی- 30 آذر 1400

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار خواهد شد پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۵ مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۹/۲۰

ادامه مطلب
1400/06/27

دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران - 3 اسفند 1400

دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار خواهد شد پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۹/۱۵ مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

ادامه مطلب
1400/06/27

هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین - 20 اسفند 1400

هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق در شهر قم برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محت...

ادامه مطلب
1400/06/27

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، آبان ۱۴۰۰

ادامه مطلب
1400/06/26

دومین کنفرانس بین المللی کواترنری - 18 مهر 1400

دومین کنفرانس بین المللی کواترنری در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،کواترنری ایران در شهر گرگان برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
1400/06/25

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله - 28 مهر 1400

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوا...

ادامه مطلب
1400/06/25

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰

"دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰" در تاریخ 21 مهر 1400 توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن سنجش از دور و GIS ایران در شهر ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزا...

ادامه مطلب
1400/02/19
لینک های تصویری