صفحات - همایش ها و سمینارها

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین -اسفند 1399

ادامه مطلب
1399/10/27

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، تیر 1399

Second International Conference on Development of Materials Engineering Technology, Mining and Geology

ادامه مطلب
1399/08/24

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، مهر 1399

The First International Conference and the Second National Conference on New Geomatics Technologies and Applications

ادامه مطلب
1399/08/24

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آبان 1399

Twenty-third conference of the Geological Society of Iran

ادامه مطلب
1399/08/24

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین، آبان 1399

Second National Conference on Knowledge-Based Research in Earth Sciences

ادامه مطلب
1399/08/24

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، آذر 1399

Third International Conference on the Development of Materials Engineering Technology, Mining and Geology

ادامه مطلب
1399/08/24

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، اسفند 1399

1st International Conference & 4th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining

ادامه مطلب
1399/08/24

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین، اسفند 1399

Sixth National Conference on Mining Engineering and Earth Sciences

ادامه مطلب
1399/08/24

سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند 1399

Third International Conference on Biology and Earth Sciences

ادامه مطلب
1399/08/24

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی، خرداد 1400

The First International Conference on Mining Engineering and Geology

ادامه مطلب
1399/08/24
آخرین اخبار
لینک های تصویری