پیک خبری 1، کارگروه راهبرد اکتشافات کانی های فلزی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2049
print
پیک خبری 1، کارگروه راهبرد اکتشافات کانی های فلزی

راهبرد اکتشافات کانی های فلزی / انگاره ها و مبانی:

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی امور اکتشافی و تولید و مدیریت اطلاعات پایه زمین شناسی کشور، نقش اساسی در تبیین  چهارچوب اکتشافات مواد معدنی به ویژه اکتشاف عناصر فلزی در سطح کشور را عهده دار می باشد. براین اساس کارگروه تخصصی راهبرد اکتشافات فلزی با هدف بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی کارشناسان مرکز تشکیل شده و به دنبال ارائه طرحهای اکتشافی نوین و کاربردی در محدوده استانهای خراسان بوده تا با انجام آنها زمینه آشنایی بخش خصوصی با پتانسیلهای معدنی کمتر شناخته شده فراهم شود.

اهداف:
- ارائه طرحهای اکتشافی نوین و کاربردی فلزی در محدوده استانهای خراسان 
- مشخص نمودن سمت و سوی امور اکتشافات فلزی جاری و آتی مرکز
- تعیین خط و مشی کلی حوزه فعالیت سایر کارگروهای مرتبط با گروه اکتشافات فلزی با توجه به برنامه های اعلام شده توسط هریک از آنها
- تهیه بانک اطلاعات پتانسیل های معدنی فلزی (معدن، کانسار، اندیس و آنومالی ) 
- تهیه نقشه پراکندگی پتانسیل های معدنی فلزی بمنظور تعیین زونهای ساختاری فلزی جهت راهبردهای اکتشافی بعدی
- بررسی و تحقیق در زمینه تکمیل زنجیره اکتشاف مواد معدنی فلزی جهت ارتقاء کیفیت و کمیت پروژه های اکتشافی فلزی
- برگزاری دوره های آموزشی، گردهمایی و انتشار مطالب آموزشی در زمینه اکتشافات فلزی و آشنایی با فعالیتهای اکتشافی مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق
 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
پیشنهاد ارایه طرحهای اکتشافی با موضوعات ذیل:
1. الویت بندی پهنه های تفکیک شده استان خراسان رضوی به منظور اکتشافات ژئوفیزیک هوایی، اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000، بررسی های متالوژنی و زمین شناسی اقتصادی
2. تفکیک توده های نفوذی احیایی و اکسیدی در استان خراسان
3. بررسی زمین شناسی اقتصادی زون کپه داغ
4. کمک به تکمیل اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه های 1:100000 باقی مانده
5. تهیه نقشه های مناطق کم عمق مغناطیسی و خطواره های مغناطیسی استانها
6. بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی جدید و تعیین آنومالیها
7. بررسی داده های هایپراسپکترال و کاربرد اکتشافی آنها و تهیه نقشه های آلتراسیون در یک پنجره اطلاعاتی
8. تعیین تیپ های کانی سازی مختلف در استانهای خراسان و رتبه بندی آنها
9. تهیه نقشه پراکندگی پتانسیل های معدنی فلزی در سطح استان خراسان
10. الویت بندی عناصر بر اساس نیاز صنعتی با توجه به پتانسیل معدنی استانها و اهمیت استراتژیک فلزات
11. بررسی کانسارها، معادن،  اندیسها کرومیتی و در کل مجموعه های افیولیتی جهت شناسایی عناصر گروه پلاتین
12. طرح اکتشاف مواد معدنی پلاسری در مخروط افکنه ها، ماسه بادیها، رسوبات ساحلی قدیمه و ...
13. تهیه گزارش مس استان خراسان
 
پیشنهادهای مرتبط با برگزاری گردهمایی یک روزه مربوط به فعالیتهای اکتشافی در خراسان جنوبی
- تحقیق و گردآوری مطالب در خصوص اکتشافات ژئوشیمیایی استان خراسان جنوبی
- بررسی و جمع آوری کلیه اطلاعات در خصوص اکتشافات فلزی انجام شده (جز طلا) در سطح استان خراسان جنوبی با نگاهی به اکتشافات شرکت BRGM فرانسوی
- تحقیق در ارتباط با اکتشافات ژئوفیزیک هوایی و زمینی انجام شده در سطح استان
- بررسی اکتشافات طلا در سطح استان خراسان جنوبی
- مطالعه و بررسی اکتشافات غیر فلزی (سنگهای نیمه قیمتی و ساختمانی) در سطح استان خراسان جنوبی
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری