پیک خبری 1، کارگروه فناوری اطلاعات و روش های نوین

1396/03/31 تعداد بازدید: 1478
print
پیک خبری 1، کارگروه فناوری اطلاعات  و روش های نوین

فناوری اطلاعات و روش های نوین/ انگاره ها و مبانی:

در دهه های اخیر فناوری اطلاعات در علوم مختلف، ازجمله علوم زمین، همره با به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت اطلاعات جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. در این راستا و جهت استفاده بهینه از امکانات، کاهش زمان و نیزکاهش هزینه ها مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور،کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات و روشهای نوین با هدف نهادینه شدن فن اوری اطلاعات در انتهای سال 1391تشکیل و سازماندهی شد. شبکه رایانه ای گسترده مرکز، سرورهای متعدد، کانون های گوناگون تولید اطلاعات؛ اعم از نقشه  وگزارش و موارد متعدد دیگر، حوزه ی عملکردی این کارگروه را به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار و بازوی مشورتی و پیوند دهنده ی فعالیت های مختلف پذیرفته است. بدیهی است در تدوین شیوه نامه کارگروه تخصصی فن‌آوری اطلاعات و روشهای نوین به گونه ای عمل شده است تا شالوده در نظر گرفته شده تمامی جنبه های کاری ازجمله سخت افزار و نرم افزار، استانداردها، عملکردها، نیازها و روش های کاری، توانمندی ها، قابلیت ها و سرویس های کاری را پوشش دهد به طوری که تمامی این موارد اهدافی چون کارآمدی، سازش پذیری، هزینه پایین و قابل پیش بینی بودن امور را در بر داشته باشد. بررسی عملکرد یکسال گذشته، اهمیت و نقش انکارناپذیر این کارگروه را در حفظ و سانت از اطلاعات تولید شده و نیز بهبود روش ها و وسیستم ها را نشان می دهد.

مهم ترین فعالیتهای سه ماهه دوم 93:

- معرفی کارشناس کامپیوتر به مرکز جهت رفع اشکالات و به روز رسانی سیستم ها
- تهیه فرم تعمیر و عیب یابی سیستم های مرکز به منظور ساماندهی 
- ارایه روشهای نوین تلفیق اطلاعات و استخراج داده های کاربردی در قالب پروژه 1:100.000 فیض آباد- تعیین اویت های کاری همکاران کارگروه
- ترجمه بخشهایی از کتاب Field Techniques Manual:GIS, GPS and Remote Sensing جهت تدوین یک کتاب کاربردی در زمینه کاربرد دورسنجی و اطلاعات جغرافیایی در مطالعات صحرایی 
- جستجو و تهیه مطلب در مورد شرکتهای دانش بنیان و چگونگی همکاری با این کارگروه
- طرح حفظ سیستم های مرکز از خطرات و آسیبهای ناگهانی مثل قطع برق و ضربه
- شرکت در جلسه  تشکیل شده از طرف استانداری خراسان رضوی جهت نمایندگان IT  مراکز اجرایی و تهیه و ارایه گزارش
- معرفی نماینده کارگروه جهت شرکت در نمایشگاه کامپیوتر مشهد و شرکت در جلسات مربوطه
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری