پیک خبری 1، کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

1396/03/31 تعداد بازدید: 1714
print
پیک خبری 1، کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

 مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری/ انگاره ها و مبانی:

مخاطرات طبیعی بخشی از واقعیت های محیط اطراف ما هستند که رخداد آن ها اجتناب ناپذیر است. عدم توجه به این واقعیت در سال های گذشته سبب ایجاد خسارات فراوان جانی و مالی در کشور شده است. خوشبختانه در سال های اخیر توجه به موضوع مخاطرات در زمینه ی پیشگیری و پیش بینی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در حال حاضر در کلیه استان های کشور بخشی به نام مدیریت بحران راه اندازی شده که هدف آن استفاده از ظرفیت و توان علمی نخبگان در پیشگیری و پیش بینی حوادث طبیعی می باشد.
در راستای تحقق این مهم، سازمان زمین شناسی کشور به عنوان اصلی ترین بازوی علمی کشور در این زمینه، می تواند کمک فراوانی به شناخت بهتر این پدیده ها و راه کارهای پیش بینی و پیشگیری آن ها داشته باشد.
 
اهداف:
1- کمک به ارتقاء جایگاه سازمان زمین شناسی در مراکز مهم تصمیم گیری در زمینه ی مخاطرات
2- تلاس در راستای تعریف جایگاه و نقش زمین شناسی در برنامه ریزی های شهری
3- ارائه الگوهای مطالعاتی مناسب در جهت ارتقای وضعیت ایمنی محیط های مسکونی در برابر حوادث طبیعی و مشکلات محیط زیستی مرتبط
4- بهره گیری از توان علمی و فنی همکاران در پروژه های درون و برون سازمانی
5- تعریف، تشکیل، توسعه و تجهیز بخش مخاطرات به صورت تخصصی 
 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم سال 93:
• تعریف گروه های کاری و تقسیم کار به منظور انجام بهتر وظایف محوله در سازمان و خارج از سازمان تحت عناوین ذیل:
مخاطرات 
• زمین لرزه
• لغزش، ریزش و رانش
• فرونشست 
• سیل 
زمین شناسی زیست محیطی
• پسماند
• آلاینده ها
• پاک سازی
• بیابان زدایی
زمین شناسی شهری
• زمین شناسی مهندسی
• ریزپهنه بندی 
• فرسایش

• انجام بازدید میدانی و تهیه گزارش زمین لغزش خرو و ارائه در کارگروه مخاطرات استان
این بازدید به درخواست ستاد بحران استانداری انجام و نتایج آن در جلسه مشترک در سازمان ارائه و گزارش کتبی نیز تقدیم رییس کارگروه مخاطرات استان شد.
• تعریف پروژه پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان خراسان رضوی و شمالی
پروژه پهنه بندی زمین لغزش در دو استان خراسان رضوی و شمالی به پیشنهاد آقای مهندس شریفی ارائه و مورد تصویب کارگروه قرار گرفت. قرار شد شرح خدمات آن تهیه و در کارگروه مخاطرات استان ارائه و در صورت تصویب نهایی و اختصاص بودجه، اجرایی گردد.
• تعریف پروژه بررسی مشکلات زیست محیطی دشت بجنورد با همکاری دفتر سازمان در خراسان شمالی
پروژه بررسی مشکلات زیست محیطی دشت بجنورد به پیشنهاد آقای مهندس رکنی و خانم مهندس پرورش ارائه و در کارگروه در مورد آن بحث شد. قرار شد این طرح با اطلاعات بیشتر ارائه و در صورت تایید در کارگروه برای تصویب نهایی به مراجع تصمیم گیری در مرکز فرستاده شود.
• انتقال جلسات کمیته تخصصی مخاطرات غیرلرزه ای به سازمان زمین شناسی
کارگروه مخاطرات استان در سال 93 به دو کمیته تخصصی تحت عناوین مخاطرات لرزه ای و غیرلرزه ای تقسیم و قرار شد طرح ها در این دو کمیته بحث و بررسی و جهت تصویب نهایی به کارگروه اصلی فرستاده شود. با تلاش آقای مهندس شریفی و مشورت با جناب آقای مهندس روشن روان، مسئولیت کمیته مخاطرات غیرلرزه ای و برگزاری جلسات آن به مرکز زمین شناسی مشهد واگذار شد.
• برگزاری اولین جلسه مشترک با کارگروه مخاطرات استان در سازمان زمین شناسی
اولین جلسه کمیته تخصص مخاطرات غیر لرزه ای با دستور کار 1- بررسی پتانسیل لغزش شهر خرو 2-ارائه دستاوردهای سازمان در زمینه مطالعه گسل های استان در تاریخ 19/06/93 با حضور اعضای مهمان به صورت مشترک برگزار شد.
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری