پیک خبری 11، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (7)

1396/04/18 تعداد بازدید: 2349
print
پیک خبری 11، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (7)

 نوآوری ضرورت تضمین توسعه، روند رو به رشد مشهد


توسط: سحرناز تاج‌بخش
در دنیای امروز که همه امور بر مبنای رقابت و فتح افق‌های بالاتری از پیشرفت و توسعه بنا نهاده شده است، هوشمندیِ خلاقانه و ظرفیت های ابداع کننده، برای هر حوزه کاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جاری شدن تفکر خلاقانه در هر مجموعه ای، سبب کاهش لبه‌های تیز و برنده ی رقابت ناسالم خواهد شد. با نگاهی به میزان توسعه یافتگی جوامع، در می یابیم که هر چه میزان خلاقیت و ابتکار عمل در جامعه ای بالاتر باشد، میزان توسعه یافتگی و رسیدن به مدارج بالاتر علمی و فرهنگی و نرخ رشد در آن بیشتر بوده و می‌باشد. بنابراین برای داشتن یک جامعه ی توسعه یافته باید توانایی نوآوری را  تقویت و گسترش دهیم.
در شماره های پیشین پیک خبری توجه به توسعه در این اداره کل و تشکیل واحد توسعه، نظارت و ارزیابی تشریح شد و به دنبال آن جایگاه پژوهش در توسعه،‌ تبیین گردید. در این شماره به اهمیت نوآوری و جایگاه آن در تضمین روند توسعه اشاره می شود. همچنین به برنامه هایی که برای شناخت و ارتقاء این موهبت در کارکنان این اداره کل در نظر گرفته شده، خواهیم پرداخت.
توسعه در هر مجموعه، تعریف و الزامات خاص خود را دارد. بنابراین توجه به توسعه نیازمندِ داشتنِ اهدافی مشخص، برآوردی به نسبت دقیق از شرایط موجود و در نهایت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. در هر گام از حرکت به سمت توسعه،‌ وجود دیدگاهِ نوآورانه و ابتکار عمل، ضروری است، اما چرا؟ 
توسعه اساسا به معنی "بهتر شدن" از زمان حال است. این «بهتر شدن» می تواند شامل گسترش کمی و کیفی باشد که می تواند در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. اما آنچه وجه اشتراک همه‌ی موارد یاد شده است، ضرورت داشتن نگاهی نو و در عین حال هوشمندانه و کارآمد به موضوع است. تصور کنید بدون داشتن نوآوری و ابتکار، در محیط هایی که همه کارها از پیش تعیین شده اند، افراد فقط به عنوان ابزارهایی برای انجام کارِ تعریف شده، شناخته می شوند. نه پیشرفتی، نه بهبودی در وضعیت جاری برعکس، در محیط‌هایی که افراد شورِ اظهار نظر و طرح ایده های نو را دارند و دنبال اجرای آن هستند، جریان هایی زیبا از حرکت رو به جلو ایجاد می شود. درست مانند باغچه ای که درآن انواع گل های زیبا رشد کرده اند.
از طرف دیگر، ارتباط دوجانبه ی توسعه با نوآوری سبب می شود تا نیروهای خلاق و اندیشه های نوآورانه، به جای پریدن از شاخه ای به شاخه ی دیگر و پراکندگی فعالیت های انجام شده، توجه خود را به هدفی بزرگ و والا متمرکز نمایند تا حاصل زحمت آن‌ها، نتیجه¬ای دیدنی و ماندگار داشته باشد. بنابراین نوآوری در ذات توسعه نهفته است و توسعه بدون نوآوری تصوری محال است.
تفکر حاکم بر اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق،‌ با درکِ اهمیت این موضوع، در جستجوی آن است تا راهکاری قابل اعتماد برای نهادینه کردن تفکرِ نوآورانه بیابد. هر چند پیش از این، شرایط لازم برای این‌که همکاران علاقمند در این مجموعه، پیشنهادات نوآورانه ی خود را طرح نمایند،‌ فراهم بود. بسیاری از پیشنهادات همکاران در جلسات و حتی گفتگوهای متداول، به اجرا درآمده است که هر یک از آن‌ها در ساختنِ هویت این اداره کل،‌ سهم داشته اند. اما منسجم ساختن دیدگاه ها برای رسیدن به یک هدف واحد یعنی "توسعه"، به فرآیندی فراتر نیاز دارد. راهکارهای بالندگی نیروی انسانی، انتقال تجربه از پیش کسوتان به همکاران جوان تر، ارزش گذاری فعالیت های نوآورانه،‌ داشتن برنامه های تقویت خلاقیت و نوآوری، از جمله مواردی است که این اداره کل در بحث توسعه به آن توجه ویژه خواهد داشت. 
از مصادیق نوآوری در این اداره کل که طی سال های اخیر شکل اجرایی به خود گرفته و در توسعه ی این مرکز تاثیرگذار بوده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • طرح پارک موزه علوم زمین
  • راه‌اندازی کارگروه های تخصصی و تعریف طرح ها و پروژه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف
  • برگزاری بیستمین سالگرد تاسیس مرکز با رویکردی فرهنگی
  • نشست های صمیمی در مرکز
  • برگزاری گرایش زمین شناسی بنیادین با رویکرد خاص
  • تهیه نقشه های موضوعی با رویکردهای متفاوت
  • تهیه اطلس شهرستان ها
  • انتشار پیک خبری با هدف مستند سازی فعالیت‌ها 
اکنون نوآوری منتظر تشریک مساعی بیشتر ارکان و حضور فعال‌تر عناصر شاغل در این اداره کل می‌باشد تا با نظرداشت ویژه به این مهم راهبرد توسعه را همراه با بالندگی هر چه بیشتر به پیش برند. انشاءا...
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری