پیک خبری 11، معرفی انجمن ها و تشکل های علوم زمین

1396/04/18 تعداد بازدید: 1465
print
پیک خبری 11، معرفی انجمن ها و تشکل های علوم زمین

انجمن دیرینه شناسی

توسط: نسرین سمائی
انجمن دیرینه شناسی ایران  به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی دیرینه شناسی، توسعه کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه دیرینه شناسی در سال 1384 تشکیل گردیده است.
انجمن دیرینه‌شناسی ایران در راستای توسعه تعاملات بین المللی خود، از ابتدای فوریه 2016 به عضویت انجمن بین المللی دیرینه شناسی (International Palaeontological Association)  در آمده است. این مهم در حالی صورت گرفته است که این انجمن، اولین انجمن مرتبط در بین تمامی کشورهای اسلامی است که عضویت خود را در  انجمن بین‌المللی دیرینه شناسی ثبت نموده است.
وظایف و فعالیت های انجمن:
  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم دیرینه شناسی سروکار دارند.
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان واستادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
  • انتشار پس از اخذ آراء مجوزهای لازم.
ارکان اصلی عبارتند از:
الف ) مجمع عمومی               ب) هیئت مدیره                ج) بازرس

گروه‌های علمی انجمن:
انجمن می‌تواند گروه ها و کمیته هایی را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

1) گروه‌های تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهمایی های علمی 

در حال حاضر اعضای هیئت مدیره این انجمن عبارتند از: 
دکتر علیرضا عاشوری (رئیس انجمن)
دکتر نصراله عباسی (نائب رئیس)
دکتر محمد وحیدی نیا (خزانه دار)
دکتر منصوره قبادی پور (عضو هیئت مدیره)
دکتر واچیک هایراپتیان (عضو هیئت مدیره)

انجمن دیرینه شناسی ایران تاکنون ده همایش علمی برگزار کرده است که یازدهمین همایش در اسفند ماه 95 در طبس برگزار می گردد.
صاحب امتیاز دو فصلنامه دیرینه شناسی که فصلنامه ای علمی – پژوهشی (علوم پایه) است، انجمن دیرینه شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری