پیک خبری 11، پیک بی خبری

1396/04/18 تعداد بازدید: 2413
print
پیک خبری 11، پیک بی خبری

  این سرفصل گریزی است به پارهای نکات که یا از آن بی خبریم و یا در مشغله ی کارهای مختلف کمتر به آن توجه نموده و یا می نمائیم، ولی هر چه باشد دستمایه ای از مضامین طنز و جدی است که توجه ما را بیشتر به خود جلب نماید. انشاء ا...

  • آمار در بوته‌ی آزمایش صحت و دقت

هیجان ناشی از اعلام آمارهای گوناگون در پیشرفت امور؛ گاه سبب غفلت از این می‌شود که این آمار نه تنها ملاک ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت دست اندرکاران توسط افکار عمومی است، بلکه آزمونی در میزان صحت و دقت عملکرد نیز محسوب می شود. نکته ای که این وضعیت را دچار سردرگمی می نماید اعلام آمارهای متفاوت از یک موضوع است، برای مثال به چند مورد زیر توجه فرمایید:

آمار معادن استان خراسان رضوی بر اساس سایت سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی 992 مورد بیان شده است؛ همین موضوع در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 796 درج شده است، این در حالی است که تعداد معادن دارای مسئول فنی بر اساس آمار سازمان نظام مهندسی حدود 300 می باشد. نکته اینجاست که آیا این تفاوت در آمار ناشی از بیماری آمار زدگی است یا تلقی سازمان ها از موضوع متفاوت است یا اینکه ترکیبی از این عوامل و عوامل ناگفته دیگر! ولی هر چه باشد آثار ناشی از نشست آمار مغایر در ذهنیت افکاری عمومی تبعات نامطلوبی دارد.

در موضوعات دیگر نیز وضع کم و بیش بر همین منوال است؛ برای مثال در مورد آمار زائرین و مسافرین وارد شده به مشهد نیز هر از گاهی آماری در جراید ملی و منطقه‌ای بیان می شود. به پاره ای از این موارد دقت فرمایید:

  • سید حمید موسوی مدیر کل هماهنگی امور زائران: سالانه 25 میلیون زائر وارد مشهد می‌شود، تفسیر نیور به نقل از پایگاه خبری استانداری خراسان رضوی. 10/7/95 سایت جدیدترین ها به نقل از سایت میزان اجتماعی
  • مدیر کل روابط عمومی شهرداری مشهد: در حال حاضر مشهد سالانه 30 میلیون مسافر به خود می بیند که از این میزان 5/2 میلیون نفر مسافران خارجی هستند. خبرگزاری تسنیم: 28/7/95 
  • سید جواد موسوی، معاون وقت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی: آمار سال گذشته  (1390) را 27 میلیون و 839 هزار و 954 نفر اعلام می کند. شهر آرا 3/12/1391
  • حتی در برخی منابع آمار 32 میلیون نیز ذکر شده است. این تفاوت 5 میلیونی به معنای حدود 125 هزار دستگاه اتوبوس و 25 هزار پرواز در سال می‌باشد. آنچه مهم است عبارت از این است که آمار زوار بسیار بالا می باشد و هرگز نیاز به این آمار افزایی نمی‌باشد.

پیام این نوشتار ضرورت گرایش به سمت دقت و صحت، نه تنها در آمار بلکه در روش‌ها و فرایندها است تا از گذر آن به اجماع کلی به اهداف و انسجام در عمل برسیم، انشاالله...


"دقیق باشیم"

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری