پیک خبری 11، کارگروه های تخصصی

1396/04/18 تعداد بازدید: 3606
print
پیک خبری 11، کارگروه های تخصصی

  مهم‌ترین فعالیت‌های سه ماهه چهارم 95 :


کارگروه پارک موزه علوم زمین
دبیر کارگروه: سحرناز تاج‌بخش
کارگروه پارک موزه در سه ماه پایانی سال، بیشتر بر ایده‌ها و شیوه‌های اجرایی تمرکز داشت. به این دلیل تعداد جلسات برگزار شده کارگروه افزایش یافت (4 جلسه عادی،‌ یک بازدید، 5 جلسه کارگاهی). مهم ترین موضوعاتی که در این سه ماهه مورد بحث قرار گرفته، به شرح زیر است:
• بازنگری و انتخاب ماکت های مورد نظر و پیشنهاد برای سازنده های مرتبط.
بررسی و ارائه گزارش در رابطه با نحوه نمایش سنگ‌ها، ابزارهای معدنی،‌ تابلوهای راهنما و نمونه‌های خاص توسط همکاران در قالب بحث‌های گروهی یا به صورت فایل نمایشی.
• دعوت از سازنده مجسمه های هنری و دیدن نمونه کارها.
• برآورد فضای مورد نیاز هرآیتم در محوطه با توجه به فضای مورد نیاز در اطراف آن
• ارائه آیتم های محوطه و کلیات مربوط به اجرا در قالب فایل نمایشی
• همسویی در پیشنهادات کارگروه با مشاور پروژه از طریق برگزاری 5 جلسه مشترک 

کارگروه نقشه‌های موضوعی و سامانه جامع نقشه‌ها
دبیر کارگروه: شیوا عباسیان
کارگروه نقشه‌های موضوعی و سامانه جامع نقشه‌ها در سه ماهه آخر سال 95 بیشترین فعالیت خود را بر روی جمع آوری اطلاعات تهیه اطلس ژئوسایت‌های استان متمرکز کرده لیکن موضوعات دیگر نیز به شرح ذیل در دستورکار قرار گرفته که خلاصه‌ای از فعالیت‌ها در ادامه آمده است.
فعالیت های انجام شده در رابطه با تهیه اطلس ژئو سایتهای استان خراسان رضوی:
تهیه پلات اولیه نقشه جامع پراکندگی جاذبه های ژئوتوریستی در استان خراسان رضوی در دو زمینه:
- پراکندگی چشم انداز های آبی استان خراسان رضوی
- پراکندگی غارها و پدیده های کارستی استان خراسان رضوی
تهیه و تکمیل فرم‌های معرفی پدیده‌های زمین گردشگری استان خراسان رضوی با استفاده از اطلاعات کارشناسان این مدیریت
استخراج کلیه اطلاعات چشمه‌های آبگرم و معدنی، قنات‌ها، دریاچه ها، سدها در استان.
مطالعات انجام شده در راستای پروژه تهیه نقشه پراکندگی گرانیتوئیدها:
نهایی‌شدن نقشه اولیه واحدهای گرانیتوئیدی و دگرگونی مجاورتی (طبق استاندارد USGS)
طراحی فایل اکسل شامل پارامترهای لازم در بحث پترولوژی گرانیتوئیدها (20%)
مطالعات انجام‌شده در راستای طرح تهیه‌و تدوین نقشه و گزارش اندیس‌ها و پتانسیل‌های معدنی استان خراسان رضوی:
خلاصه‌برداری و استخراج اولیه بیش از 87 جلد گزارشات اکتشافی (شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی و اکتشاف تفضیلی) که  بالغ بر 11230 صفحه بوده است.

کارگروه مطالعات کاربردی و طرح‌های نوآورانه‌ی علوم زمین
دبیر کارگروه: محبوبه پرورش 
مهم‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته این کارگروه در زمستان 95 به شرح زیر خلاصه می‌شود:
• ارسال نمونه‌های خاک دشت مشهد و کاشمر برای تعیین CEC و سایر پارامترها به آزمایشگاه زرآوند 
• تحلیل ژئوشیمیایی میزان عناصر مغذی در نمونه‌های خاک دشت مشهد و کاشمر
• تهیه و تنظیم فایل ارائه مطلب مشاغل و صنایع کوچک در حوزه علوم زمین
• تهیه طرح توجیهی تولید و فرآوری پرلیت
• پی‌گیری آنالیز نمونه‌های مربوط به پسماند معدن زنگالو
• برنامه‌ریزی بازدید و تهیه نمونه از محدوده‌های معدنی در حال بهره‌برداری بنتونیت استان
• چاپ دو گزارش کاربردی در حوزه زمین شناسی کشاورزی

کارگروه سامان و نشاط اداری، نمایشگاه‌ها و پشتیبانی
دبیر کارگروه: محسن غلامی 
• پیشنهاد تشکیل کمیته ورزشی کارکنان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق که کلیه فعالیت‌های ورزشی مرکز با هماهنگی این کمیته قابل اجرا خواهد بود.
• پیگیری و انجام امور مربوط به فضای سبز اداره با هماهنگی و همکاری معاونت محترم اجرایی.
• بحث پیگیری جهت انتقال آهن آلات سوله جمع آوری شده اداره به مرکز ساری.
• پیگیری و ثبت نظر معاونت‌های محترم اکتشاف، زمین شناسی و همچنین اداره ژئوماتیکس و آزمایشگاه در مورد تغییر و تحول و  سامان دادن به نقشه ها و تابلوهای نصب شده بر روی دیوارها و راهروهای اداره.
• تجهیز و ساخت میزهای مخصوص برگزاری نمایشگاه‌ها.
• تعویض و بازسازی تابلو اعلانات ورودی مرکز.

کارگروه چینه شناسی پیشرفته
دبیر کارگروه: آبرادات مافی
در سه ماه پایانی سال 95 در مجموع دو جلسه این کارگروه برگزار نمود که اهم موارد مورد بحث و بررسی در آن به شرح ذیل می باشد:
• مسائل مربوط به کنفرانس بین المللی ژوراسیک
• پتانسیل نفت و گاز در بینالود با توجه به وجود داینوسیت های موجود 
• ارزش زیست چینه‌ای کالپیونل‌ها در چینه شناسی کپه داغ و جهان 

کارگروه فرآوری و کاربرد مواد معدنی
دبیر کارگروه: محمد جعفری
در نشست‌های اعضای این کارگروه در سه ماه چهارم سال 1395 در زمینه اهمیت فرآوری مواد معدنی و همچنین ایجاد ارزش افزوده  آن نسبت به مواد خام همفکری و تبادل نظر گردید. در همین راستا گزارش شماره 1 با عنوان "سند توسعه مرکز تحقیقات فرآوری و کاربرد مواد معدنی در استان خراسان رضوی " تهیه و جهت برنامه‌ریزی‌های استانی به مدیر کل محترم ارائه گردید.
همچنین به منظور آشنایی با شرکت‌های تجهیز کننده مراکز فرآوری نشستی با مدیر عامل "شرکت دانش فرآوران" برگزار گردید و اعضا با توانایی و سوابق شرکت دانش فرآوران در طراحی و تجهیز آزمایشگاه های  فرآوری در ایران آشنا گردیدند.
با هدف بررسی توان تجهیزاتی آزمایشگاه‌های فرآوری قابل دسترس در استان خراسان رضوی گزارشی از گروه فرآوری دانشگاه صنعتی شاهرود در قالب یک پاورپوینت به استحضار اعضا رسید.
بعد از ارائه مطالب ذکر شده در مورد وجود یک مرکز مطالعاتی فرآوری و کاربرد مواد معدنی در استان خراسان رضوی بحث شد که در نهایت اعضاء به اتفاق بر موارد زیر تاکید داشتند:
1- ضرورت" ایجاد مرکز تحقیقات فرآوری و کاربرد مواد معدنی در استان خراسان رضوی"  بعنوان پایگاهی در شرق کشور به اطلاع مدیران استانی رسانده شود. البته تاکید بر استفاده از توان بخش خصوصی در این خصوص ضروری است.
2- تامین منابع انسانی متخصص
3- پیشنهاد تشکیل انجمن "متخصصان فرآوری مواد معدنی استان"
4- استفاده از توان فنی و تخصصی افراد و شرکت های صاحب نظر و دارای تجربه در تأسیس موارد مشابه (مرکز فرآوری مواد معدنی ایران – کرج)

کارگروه آموزش، پژوهش و انتشارات علمی
دبیر کارگروه: حسین هادی زاده
کارگروه آموزش، پژوهش و انتشارات در طی زمستان سال 1395 با محوریت آموزش تصمیماتی را اتخاذ نموده و با توجه به گسترده بودن حوزه کاری این کارگروه و جهت پی‌گیری و عملیاتی کردن مصوبات مختلف  افراد کارگروه به سه کمیته به شرح زیر تقسیم بندی گردیدند:
• کمیته پژوهش
• کمیته آموزش
• کمیته انتشارات علمی
با تصمیم اعضای کارگروه مقرر گردید موضوعات مربوط به کمیته‌ها قبل از مطرح شدن در جلسه کارگروه در جلساتی با حضور  اعضای این کمیته‌ها بررسی شود و پس از اتخاذ تصمیمات نهایی جهت ارائه به جلسه کلی کارگروه به دبیر کارگروه آموزش، پژوهش و انتشارات منتقل گردد. 
و مواردی به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 
• پیگیری تدوین سرفصل های آموزشی 
• پیگیری تدوین تهیه بانک جزوات و بانک اساتید 
• تنوع بخشی به آموزش‌ها بعنوان مثال: بازدیدهای دانش آموزی با بسته های آموزشی.
• تدوین تقویم آموزشی مرکز و در اولویت قرار گرفتن اجرای آن  (بر اساس نیاز سنجی)
• تدوین نظام مشوق های آموزشی درکمیته آموزش کارگروه
• انجام یک فراخوان عمومی جهت برگزاری دوره‌ها و استفاده از مزیت نسبی کارکنان
مقرر گردید دوره های پیشنهادی در کارگروه در اسرع وقت اجرایی شود که این دوره‌ها شامل:
   -  نمونه برداری معدنی  30 ساعت  -  حفریات اکتشافی  سطحی  30 ساعت 
 -  حفاریات اکتشافی عمقی 30 ساعت  -  ارزیابی ذخیره 30 ساعت 
 -data mine  

کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی
دبیر کارگروه: اعظم سادات علوی نژاد
کارگروه علوم زمین و الزامات زیست‌محیطی در راستای اهداف و مطالعات تعیین شده در سه ماهه چهارم سال 95 با برگزاری جلسات و پی‌گیری موارد مطرح شده، فعالیت خود را ادامه داد.
• پس از مطرح‌شدن و پی‌گیری موضوعات مربوط به  الزامات زیست محیطی و معدن‌کاری در کارگروه، اولین جلسه‌ی این مبحث به طور رسمی از سوی واحد آموزش نظام مهندسی برگزار گردید.
• با توجه به ماهیت کارگروه و جلوگیری از موازی‌کاری با دیگر بخش‌ها، موضوعات مطالعاتی در جلسات به بحث گذاشته شد تا ضمن مطالعه بیشتر این موارد، موضوعات مشخصی جهت پروژه در دستور کار کارگروه قرار گیرد. 

کارگروه توسعه‌ی فناوری و پایگاه اطلاع رسانی
دبیر کارگروه: ملیحه ظفری مقدم
کارگروه توسعه فناوری و پایگاه اطلاع رسانی در سه ماهه چهارم سال 95، با راه اندازی مجدد پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در قالب پرتال، دوره ای جدید از فعالیت خود را آغاز نمود.
از آنجا که پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، پنجره‌ای برای ارائه اخبار، فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و مشاوره‌های کارشناسی این اداره کل برای دانشجویان، علاقمندان به علوم زمین و عموم مردم می باشد، اعضای این کارگروه در طی این مدت تمام توان خود را برای بارگذاری حجم انبوه اطلاعات موجود در نسخه قبلی پایگاه اطلاع‌رسانی به کار گرفتند و تاکنون موفق به بارگذاری بخشی از آن شده‌اند. با توجه به اصلاحات رخ داده در ساختار این اداره کل نیاز است که کلیه اطلاعات مربوطه بازنگری و بروزرسانی گردد که این مهم در این کارگروه در دست انجام می باشد.
خلاصه ای از عملکرد کارگروه توسعه فناوری و پایگاه اطلاع رسانی:
1- دریافت ادمین پرتال جدید اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
2- بررسی جزئیات پرتال و مکاتبه با شرکت پیمانکار جهت رفع نواقص و اشکالات موجود 
3- بررسی مطالب موجود در وب سایت قبلی و هماهنگی و رایزنی با معاونان بخش‌های مختلف جهت بازنگری و بروزرسانی صفحات
4- بارگذاری بیش از 40 صفحه، 155 فایل و 8 خبر و ... در پرتال جدید
5- ساماندهی مجدد ایمیل سازمانی همکاران
 
کارگروه مناسبت‌ها، نظم اداری و نشست‌های صمیمی
دبیر کارگروه: اعظم رحم خدایی
کارگروه مناسبت‌ها، نظم اداری و نشست‌های صمیمی در راستای همکاری با فعالیت‌های اجرایی روابط عمومی این اداره کل و ایجاد فضای صمیمی در میان کارکنان جلسات خود را در سه ماهه آخر سال 95 نیز برگزار نموده و پیشنهادات اعضاء محترم مورد بحث و پیگیری قرار داد که اهم فعالیت‌های این کارگروه را می‌توان به صورت ذیل خلاصه نمود:
• برگزاری مراسم روز مهندس و تجلیل از مهندسان برتر این اداره کل 
• تهیه بروشور سلامت همکاران در محل کار .
• تهیه بروشور ارتباط قرآن با کشفیات جدید .
• برگزاری مراسم یلدا در سالن آمفی تئاتر مرکز و دعوت از مهمانان ویژه برای مراسم. 
• برگزاری مراسم دهه فجر و همکاری در آذین بندی ساختمان اداری
 

 

تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری