پیک خبری 12، در قاب خاطره

1396/04/24 تعداد بازدید: 1153
print
پیک خبری 12، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرت مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم.

تهیه‌کننده: حسن عزمی

تصویر زیر مربوط به مأموریت کردستان سال 1378می‌باشد که اکتشافات ژئوشیمی برگه  1:100000 آلوت زیر نظر پروفسور حسنی پاک توسط سازمان انجام گرفت و آنومالی‌های بسیار مناسبی از طلا در منطقه کانی سیب، باریکا، میرگه نقشینه و... کشف شد. لازم به ذکر است این عکس جلوی درب کمپ در شهر بانه که قبلا شهرداری بوده است گرفته شد و متأسفانه با خبر شدیم که  یکی از افراد این عکس جناب آقای حسن دانشیان تکنسین گروه در شستشوی و نمونه‌برداری کانی سنگین به رحمت خدا پیوستندو فقط رفتار نیک ایشان‌و چهره خندانشان در ذهنمان باقی مانده است.

معرفی:
ردیف آخر از راست: مهندس محمود پولاد زاده که از سازمان به شرکت نفت منتقل شدند مهندس علی مظفری خلف بادام که از بخش ژئوشیمی سازمان به آلمان مهاجرت کردند.
ردیف دوم از راست: مهندس محمدی جو ابادی، سید جمال الدین رضوانی، مرحوم حسن دانشیان، سید محمد جواد شمسا و همراه عزیزی از شهر بانه
ردیف جلو از راست: همراه عزیزی از شهر بانه، دکتر احمد واعظیان دانشگاه شاهرود، راننده شرکت توسعه، مهندس خطایی کارشناس شرکت توسعه و حسن عزمی 
پیک خبری از تصاویری که در این قاب خاطره جای می‌گیرد برای شماره‌های بعدی استقبال می‌کند.
پیام ها:

loader