پیک خبری 12، سخن آغازین

1396/04/24 تعداد بازدید: 3490
print
پیک خبری 12، سخن آغازین

بهار فصل جوشش و رویش جوانه‌های رشد و توسعه است تا در گرمایش آفتاب تموز میوه و ثمرات خود را تقدیم علاقمندان و ساکنان زمین نماید. 

خوشبختانه بهار سال 1396 برای اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز فرصتی برای تکاپوهای علمی – اجرایی و فنی بود تا از مسیر پیگیری و کوشش شاهد تحقق آن‌ها باشیم. این مهم در بخش خبری پیک این شماره به خوبی ظهور و بروز دارد. پی‌ریزیِ موجبات عملیاتی شدن طرح تدقیق گسل‌های استان و به ویژه شهر مشهد با محوریت سازمان ( خاصه آن ‌که زیرساخت لازم نیز در این اداره کل فراهم است) همچنین اهتمام به برگزاری نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای هم‌جوار دومین محور تمرکز نیروها در این اداره کل از اواخر زمستان و طی بازه زمانی بهار بوده است. با تلاش و برنامه‌ریزی که در این راستا در حال انجام است، امید می‌رود شاهد برگزاری خوب این نشست علمی باشیم. ادامه موفقیت‌آمیز برداشت‌های زمین شناسی و توفیقات به دست آمده در پهنه اکتشافی گناباد از دیگر عرصه‌های کار و فعالیت بوده است.
بذل عنایت دولت محترم و ابلاغ اعتبار 17000 میلیون ریالی از محل اسناد خزانه اسلامی، امید به تکمیل و تجهیز پروژه پارک موزه را در شرایط کمبود اعتبارات حاکم بر سازمان صد چندان نموده است و می‌رود تا همراه با موفقیت موزه علوم زمین مشهد به عنوان موزه برتر کشوری در چهارمین سال پیاپی ادعا و عمل را چاشنی یکدیگر نماید.
این‌ها همه در کنار تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی استان، ابلاغ اعتبار طرح اکتشاف در استان خراسان شمالی، حضور به هنگام در مخاطرات زمین شناسی به ویژه زمین لرزه‌های اخیر و...، فضایی از تداوم فعالیت، همزمان موفقیت‌هایی است که نویدبخش تضمین روند رو به رشد سازمان در این خطه از میهن اسلامی است. آن‌چه اکنون ضرورت آن پیش از گذشته نمایان است حمایت سازمان یافته و هوشمندانه مسئولان امر در سازمان مرکزی است تا همکاران خود را در عرصه‌های خدمت یاری و با فاصله گرفتن از تمرکز گرائی مجموعه مراکز را که از چابکی و عملکردی مطلوب برخوردار هستند دلگرم نمایند.
بی‌گمان چنین خواهد شد و از هم اکنون آثار آن ظهور و بروز نموده است. امید که متهم به خوشبینی بیش از حد نشده باشیم اما اگر هم چنین نباشد چنان خواهد شد...!!!
پیام ها:

loader
لینک های تصویری