پیک خبری 12، معرفی انجمن ها و تشکل های علوم زمین

1396/04/24 تعداد بازدید: 1882
print
پیک خبری 12، معرفی انجمن ها و تشکل های علوم زمین

 

انجمن زمین شناسی اقتصادی

Iranian Society of Economic Geology

توسط: نسرین سمائی
انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی زمین‌شناسی اقتصادی و کمک به توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در حوزه زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی و اکتشافات ژئوفیزیکی در سال 1389 تأسیس شده است.
دفتر مرکزی انجمن: دانشگاه فردوسی، گروه زمین‌شناسی، دبیرخانه انجمن زمین‌شناسی اقتصادی
 
اهداف انجمن:
  • هدفمند‌نمودن تحقیقات و پژوهش‌ها در زمین شناسی اقتصادی (اکتشافات ذخایر معدنی).
  • رصد نمودن آموزش و تحقیقات زمین شناسی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و بومی‌سازی و به روز رسانی آموزش و پژوهش زمین شناسی اقتصادی در ایران.
  • برنامه ریزی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی.
  • راه‌اندازی مجله علمی – پژوهشی زمین شناسی اقتصادی که زمینه چاپ تحقیقات و پژوهش‌های زمین شناسی اقتصادی را در کشور فراهم نموده است.
وظایف و فعالیت های انجمن:
  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات مواد معدنی سروکار دارند.
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان واستادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
  • انتشار کتب و نشریات علمی

ارکان اصلی عبارتند از :
الف ) مجمع عمومی               ب) هیئت مدیره                ج) بازرس

گروه‌های علمی انجمن:
انجمن می‌تواند گروه ها و کمیته هایی را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آن‌ها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

1) گروه‌های تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهمایی های علمی 
      1-6) انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.
اعضای هیئت مدیره فعلی (دور سوم) عبارتند از: 
دکتر محمدحسن کریم‌پور (رئیس انجمن)
دکتر آزاده ملک زاده شفارودی (نائب رئیس)
دکتر محمد شیوا (خزانه دار)
دکتر علی اکبر حسن نژاد (عضو هیئت مدیره)
دکتر امیر مرتضی عظیم زاده (عضو هیئت مدیره)
دکتر آرزو عابدی (عضو علی البدل)
بازرس
دکتر علیرضا مظلومی بجستانی (بازرس اصلی)
دکتر سعید سعادت (بازرس علی البدل)

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران تاکنون هشت همایش علمی برگزار کرده است که نهمین همایش در شهریور ماه 96 در بیرجند برگزار می‌گردد.


دبیرخانه نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران: استان خراسان جنوبی- بیرجند- انتهای بلوار شهید آوینی- دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم
پیام ها:

loader
لینک های تصویری