پیک خبری 13، کوشش ها و رویش ها در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه

1396/07/17 تعداد بازدید: 2688
print
پیک خبری 13، کوشش ها و رویش ها در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه

 انعکاس فعالیت‌های ادارات فنی و اجرایی در دستور کار پیک خبری بوده است، به نحوی که ضمن فاصله گرفتن از روال معمولِ گزارش‌کار، بتواند اهم فعالیت‌های صورت پذیرفته در دوره سه ماهه را به سمع و نظر علاقمندان برساند. به این ترتیب گزارش فعالیت‌های مختلف به اختصار و انعکاس مهم‌ترین دستاوردها با هدف پرهیز از طرح مطالب خسته‌کننده تدوین و ارائه می‌شود.

 
عملکرد معاونت زمین شناسی (اداره های زمین شناختی و مخاطرات زمین شناختی) در  سه ماهه دوم سال 96
فرخ قائمی
در سه ماهه دوم سال ۹۶ برداشت های صحرایی و امور دفتری دو برگ نقشه زمین شناسی کاربردی مج و گرمک در مقیاس 1:25000 به اتمام رسیده و گزارش و نقشه های مزبور پس از آماده سازی جهت بررسی توسط کمیته ارزیابی انتشارات، تحویل معاونت زمین شناسی در سازمان مرکزی گردید.
همگام با مطالعات و برداشت های اکتشافی در پهنة گناباد، سه برگ نقشه زمین شناسی کاربردی سوسناریک، چاه گز و خارتیدو در دستور کار معاونت زمین شناسی قرار گرفته و برداشت‌های صحرایی نقشه گسل های استان در مقیاس 1:250000 آغاز شده است.
همکاری در تهیه مطالب مرتبط، با کنگره ژوراسیک از دیگر محورهای فعالیت این معاونت بوده است که همکاران به خوبی پیگیری و مطالب ارزشمندی را تهیه و تنظیم نموده اند.
 
عملکرد معاونت اکتشاف (اداره‌های اکتشافات فلزی و غیرفلزی) در سه ماهه دوم سال96
نصیر نادری
همکاران معاونت اکتشاف فعالیت‌های مختلفی در قالب پروژه های فنی و فعالیت‌های درون و برون سازمانی انجام داده‌اند که چهار مورد از این پروژه های فنی نهایی و تحویل گردیده و بعضاً چاپ شده است:
1- پروژه اکتشاف ژئوشیمیایی پهنه گناباد
پهنه اکتشافی گناباد شامل دو بلوک به نام های هلالی و کلاته آهنی(هنگام)  به مساحت تقریبی1000 کیلومترمربع در استان خراسان رضوی و فاصله¬ی 274 کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است. 
این پروژه با مقیاس 1:25000 از مهر ماه 1395 جهت تعیین نقاط پر پتانسیل معدنی و ادامه فعالیتهای اکتشافی تعریف و شروع گردید. پس از جمع آوری کلیه اطلاعات دفتری شامل نقشه های زمین شناسی، اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، دورسنجی، لایه های توپوگرافی 1:25000 طراحی شبکه نمونه برداری در دستور کار قرارگرفت. چگالی طراحی نمونه برداری تقریبا یک نمونه رسوب آبراهه ای به ازائ هرکیلومتر مربع بوده است.
عملیات برداشت صحرایی طی چند مرحله در فالب چندین اکیپ صحرایی انجام گردید. نمونه های رسوب آبراهه ای( به روش ICP-OES ۳۵ عنصری) و  نمونه های کانی سنگین به آزمایشگاه زرآزما ارسال و مطالعه شد. در نهایت از نتایج آنالیز 1017 نمونه رسوب آبراهه ای شامل461 نمونه در منطقه هلالی،  556 نمونه در منطقه کلاته آهنی(هنگام) و 232 نمونه کانی سنگین و 290 نمونه مینرالیزه برای بررسی و پردازش استفاده گردید.
با تلفیق نتایج کلیه نمونه‌ها، پردازش‌های آماری و تعیین ضرایب غنی شده ترسیم نقشه‌های عنصری نمونه‌های رسوب آبراهه ای، نمونه‌های کانی سنگین و مینرالیزه و پردازش‌های مربوطه، پردازش داده های ماهواره ای، زمین شناسی منطقه و بازدیدهای صحرایی بعد از آنومالی چکینگ، تعداد 14 محدوده به مساحت تقریبی 43 کیلومتر مربع جهت اکتشاف عمومی عناصر مس، طلا، بیسموت، سرب و روی و ذخایر غیرفلزی مانند سیلیس، کلسیت، دولومیت، فلورین و... معرفی گردید.
این پروژه به همت جمعی از کارشناسان معاونت اکتشاف و همکاران اداره انجام شد. کارشناس مسئول آقای مهندس جعفری و تهیه کنندگان آقایان مهندس عزمی، مهندس جعفری و مهندس سدید می باشند. مجری طرح آقای دکتر طاهری و مجری فنی آقایان مهندس نادری و مهندس عزمی می باشند. بهره‌ بردار طرح نیز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است. این مرحله از پروژه در پایان مرداد 1396 به پایان رسید و تحویل گردید.
 
 
2- اکتشاف عمومی در منطقه تجرود - کوهسرخ کاشمر
منطقه اکتشافی  تجرود در استان خراسان رضوی و در محدوده جغرافیایی شهرستان کاشمر قرار دارد. این منطقه در بخش جنوبی نقشه زمین شناسی 1:100000 شامکان (1:250000 کاشمر)، و در بخش کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر جای گرفته است.
ناحیه مورد بررسی در زون ساختاری سبزوار  از  ایران مرکزی قرار دارد. گسل ریوش مهمترین گسل ورقه شامکان (با سن ائوسن) منشعب از گسل درونه است. این گسل مورب لغز در قسمتهایی بصورت شیب لغز (رورانده) و در بخش‌هایی بصورت امتدادلغز (راستالغز) متجلی می‌شود و سنگ‌های منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. واحد‌های لیتولوژیکی منطقه شامل واحد‌های رسوبی- آواری، ولکانیکی، نفوذی و همچنین مجموعه کالرملانژ می‌باشد.
پس از عملیات پی‌جویی و انجام اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 و نمونه برداری رسوبات آبراهه‌ای ،کانی سنگین و مینرالیزه در وسعتی حدود 100 کیلومترمربع ، زون های کانی سازی مشخص گردید .کانی سازی در زون‌های تکتونیزه با لیتولوژی کربناتی- سیلیسی درحاشیه واحدهای نفوذی (دیوریت-مونزونیت) رخنمون دارد. در مرحله آنومالی چکینگ از مجموع 26 نمونه مینرالیزه تغییرات عیار طلا از 100 (PPb) تا چند (ppm) توسط آزمایشگاه گزارش گردیده است. همچنین نمونه ها نسبت به سرب و روی و مس و نقره نیز آنومال می باشند. براساس این نتایج مثبت، اکتشاف عمومی محدوده در وسعتی حدود 6  کیلومترمربع در دستور کار قرارگرفته است. 
فعالیت‌های فنی انجام شده:
1- احداث راه دسترسی: به طول 2 کیلومتر
2- تعداد و حجم ترانشه ها: تعداد 9 ترانشه با حجمی بالغ بر 277 مترمکعب
3- تعداد نمونه ها: 34 نمونه با غنی شدگی نسبت به طلا
4- عملیات ژئوفیزیک: دو آرایش مستطیلی و 4 مقطع به صورت ترکیبی با آرایش دایپل- دایپل و پل - دایپل با تعداد 1541 قرائت به روش IP,RS  
به جهت شناخت واحدهای لیتولوژیکی و ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی، پیمایش‌های زمین‌شناسی به منظور تهیه نقشه زمین‌شناسی – معدنی 1:5000 در وسعتی حدود 6 کیلومتر مربع انجام شد. با مشخص شدن روند سطحی کانی سازی به منظور بررسی‌های عمقی عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش  IP-Rs در دستور کار قرارگرفت. 
در حال حاضر بر اساس تلفیق کلیه اطلاعات موجود جهت بررسی‌های عمقی پروژه در مرحله حفاری شناسایی قرار دارد که بدیهی است با مهیا شدن بودجه لازم، برنامه‌ریزی‌های آن در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
این پروژه توسط آقایان مهندس جعفری و دکتر هادی‌زاده و مطالعات ژئوفیزیک آن توسط شرکت زمین فیزیک امید انجام شده است و اکتشافات تفصیلی در دستور کار می‌باشد.
 
 
- پروژه اکتشاف عمومی کانسار پلی متال نیان بجستان
منطقه اکتشافی نیان بجستان در بخش شمال غربی بلوک لوت در محدوده شهرستان بجستان قرار دارد. این پروژه شامل مطالعات زمین شناسی - معدنی در مقیاس 5000/1 در مساحتی بالغ بر 5/22 کیلومتر مربع با هدف شناسایی واحد های سنگی، واحدهای سنگی میزبان کانه‌زایی، مشخص نمودن زون‌های کانه‌دار،  شناسایی و تفکیک ساختمان‌های زمین‌شناسی و معین نمودن ساختارهای مؤثر در کانه‌سازی و نمونه‌برداری از پدیده‌های کانی‌سازی، ماگمایی و... برای مطالعه پتروگرافی- مینرالوژی و عیارسنجی بوده است. 
نتایج حاصل از مطالعات سنجش از دور منجر به شناسایی زون‌های دگرسانی سیلیسی، آرژیلیکی، پروپیلیتیک و شناسایی کانی های دگرسان شده ایلیت، مونت موریونیت، کائولینیت، کلریت، اپیدوت و... و زون‌های گوسان در محدوده اکتشافی‌گردید. نتایج حاصل از کنترل صحرایی زون‌های دگرسان و نمونه برداری سیستماتیک از این زون ها در اطراف رگه های کانه دار منجر به شناسایی زون‌های دگرسانی سیلیسی، سیلیسی– آرژیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک در اطراف زون‌های کانه‌دار شد. 
کانه زایی در منطقه نیان به اشکال  رگه¬ای، رگچه ای، افشان و بِرشی در پنج سامانه رگه ای سیلیسی – کربناتی تشکیل شده است .طول این رگه ها متغیر بوده و از حدود 450 متر تا 1200 متر و عرض آنها کمتر از 5/0 متر تا بیش از 10 متر در عمق می رسند. عناصر سرب، روی، نقره، مس، طلا و گاهی مولیبدن، آرسنیک، آنتیموان و جیوه دارای عیارهای بالایی در داخل این رگه ها می باشند. مطالعات کانی شناسی، ساخت، بافت نشان دهنده آن است که کانی سازی در منطقه نیان در یک سیستم اپی ترمال سولفیداسیون پایین شکل گرفته است.
برداشت داده‌های ژئوفیزیک زمینی به روش‌های IP-RS در طی دو مر حله با آرایش‌های مستطیلی و دایپل – دایپل انجام شد. در طی این دو مرحله بیش از 6000 نقطه برداشت شد. نتایج حاصل مدل سازی داده‌های ژئوفیزیکی نشان از انطباق مناطق آنومال بر رگه‌های سیلیسی – کربناتی کانه دار و گسترش عمقی ناهنجاری‌های ژئوفیزیکی می باشند. این مطالعات در نهایت منجر به ارائه نقاط حفاری بر روی زون های آنومال شده است.
پس از تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی و تکمیل پی جویی های اکتشافی، اقدام به طراحی، حفر و برداشت ترانشه‌های اکتشافی با مقیاس 100/1 و  نمونه برداری سیستماتیک شیاری از آن‌ها گردید. در طی این عملیات 23 ترانشه با حجم حدود 342 متر بر روی زون های کانه دار حفر گردید و در مجموع 223 نمونه جهت آنالیز و تعداد 40  نمونه جهت مطالعات XRD برداشت گردید.
در نهایت نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی، پی جویی های اکتشافی، مطالعات ژئوفیزیکی و ترانشه های اکتشافی با یکدیگر تلفیق و نقاط حفاری نهایی معرفی گردیدند. عملیات مغزه گیری در 10 نقطه و جمعا به متراژ 5/894 متر انجام شده است. نتایج حاصل از حفاری های اکتشافی نشان دهنده گسترش عمقی قابل توجه زون های کانه دار تا اعماق نسبتا زیاد در این منطقه می باشد. در طی عملیات لاگینگ و نمونه برداری تعداد 544 نمونه جهت آنالیز شیمیایی، 131 نمونه جهت مطالعات XRD، 224 نمونه مقطع نازک جهت شناسایی لیتولوژی ها و دگرسانی ها در عمق و 196 نمونه مقاطع صیقلی جهت شناسایی کانه ها در زون های کانه دار برداشت گردید. 
در نهایت نتایج حاصل از اکتشافات سطحی با اکتشافات عمقی با یکدیگر تلفیق گردید و اقدام به تخمین ذخیره بر روی کانسار نیان گردید. بر این اساس مقدار ذخیره Pb+Zn با عیارهای حد 1، 2، 3 و 4 محاسبه گردید بر این مبنا میزان ذخیره سرب و روی با عیار متوسط 6/4 %حدود 39000 تن، با عیار متوسط 1/4 %حدود 56000 تن، با عیار متوسط 23/3 % حدود 123000 تن و با عیار متوسط 8/1 %حدود  470000 تن است. همچنین مقدار نقره با عیار متوسط 9/63 گرم بر تن حدود 38/268 کیلوگرم، با عیار متوسط 8/44 گرم بر تن حدود 32/376 کیلوگرم و با عیار متوسط 3/33 گرم بر تن 6/391 کیلو گرم برآورد گردیده است. بر اساس محاسبات انجام شده و با توجه به کمبود اطلاعات، ذخیره طلا به صورت احتمالی محاسبه گردید که براین اساس حدود 80 کیلوگرم طلا برای کانسار نیان برآورد می گردد. ضمن اینکه محاسبات بر روی رگه‌های آمیتیستی نشان دهنده ذخیره حدود 27030 تن آمیتیست برای بخشی از کانسار نیان می باشد. 
این پروژه به همت آقایان مهندس عزمی و دکتر هادیزاده به سرانجام رسیده است که در این مسیر جمعی از کارشناسان مختلف ایشان را همراهی نموده اند.
 
 
 
4- اکتشاف عمومی کانسار سولفید توده ای در منطقه کلاته  شجاع (شمال  بردسکن)
محدوده اکتشافی مورد نظر در استان خراسان رضوی و 18 کیلومتری شمال شهر  بردسکن قرار گرفته است. این محدوده از نظر تقسیمات زمین شناسی ساختاری ایران ، در زون ایران مرکزی  و زیر زون ساختاری تکنار  قرار دارد. این پروژه مشتمل بر  تهیه  نقشه زمین شناسی  5000/1 و حفر و  برداشت پروفیل و نمونه‌برداری از ترانشه‌ها و مطالعات ژئوفیزیک  به روش IP,RS به منظور  اکتشاف ماده معدنی طلا، مس، سرب، روی و آهن بوده است. 
فعالیت‌های فنی انجام شده در این پروژه:
1- تعداد و حجم ترانشه: تعداد 19 ترانشه اکتشافی  به حجم  210 متر مکعب
2- تعداد نمونه ترانشه: 171 نمونه ICP  26 عنصری، 62 نمونه مقطع صیقلی و 62 نمونه مقطع نازک سنگی، و 25 نمونه XRD
3- روش و تعداد نقاط برداشت ژئوفیزیکی: بروش IP,RS در پنج بخش و به تعداد 11 رکتانگل و 13 مقطع ژئوفیزیکی با آرایه دایپل دایپل شامل 3430 نقطه برداشت
بطورکلی توزیع و پراکندگی عیار ها و ناهنجاری ها در این منطقه بیانگر وجود 3 زون و 7 بلوک کانی سازی در منطقه کلاته شجاع است. همچنین  از 7 بلوک و زون کانی سازی کلاته شجاع ، سه بلوک در زون کلاسیک – چهار بخشی – گدار بارو و 4 بلوک در زوسیاه واقع شده است. 
از بررسی نمونه های حاصل از ترانشه ها مشخص شد ماکزیمم مقدار طلا در آنها  برابر است با 570  ppb و ماکزیمم مقدار مس برابر است با 3/1 % و ماکزیمم مقدار نقره 67/12 ppmمی باشد. نکته ای که در مورد آهن تا 29/50 % بوده و در مورد  سرب نیز برابر با 36/0 % و در مورد روی 73/0 %  بوده است.
نتایج حاصل از برداشت، پردازش و مدل سازی مطالعات ژئوفیزیکی وجود ناهنجاری هایی تا عمق 100 متری از سطح زمین بوده است، لذا به همین منظور به منظور ارزیابی وضعیت ناهنجاری های مورد اشاره 13 نقطه حفاری برای مرحله اکتشاف تفضیلی پیشنهاد گردید. 
انجام این پروژه به همت آقای مهندس صفری بوده است. در این پروژه همکاران متعددی از جمله آقایان مهندس اکبری مقدم، مهندس عزمی، مهندس محمدی ویژه، مهندس رضوی و... سهم بسزایی داشته اند.
 
عملکرد معاونت اجرایی (اداره‌های ارتباطات، اطلاع‌رسانی و اداری، مالی) در سه ماهه دوم سال 96
جعفر رکنی
مجموعه برنامه‌های حوزه‌های فنی در این اداره کل در سه ماهه دوم سال 1396 با توجه به رویکرد کلی، همچنین جذب همه اعتباراتی که در ماه‌های منتهی به پایان سال مالی (تیرماه و شهریورماه) که تخصیص پیدا کردند آن هم در نبود اطلاعات و تجربیات کاملی از واگذاری اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پروژه‌ها و پیگیری منابع جدید در راستای استمرار حجم وسیعی از فعالیت‌های این معاونت در حوزه اجرایی و اطلاع رسانی بوده است که با همدلی و هماهنگی کامل نیروها به حول و قوه الهی در حال انجام یا به سرانجام رسیده است که به طور اختصار به برخی از موارد به شرح ذیل اشاره شده است:
1- مقدمات شروع پرواز ژئوفیزیک هوایی در استان خراسان رضوی به منظور بررسی منابع آب کارستیک حجم قابل توجهی از پشتیبانی لجستیکی و مالی را در پی داشت که با برنامه‌ریزی صحیح از قبل از شروع عملیات پروازی و در روز افتتاح پروژه توسط مقام عالی وزارت انجام گردید. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های پروازی کار فنی و تا اخذ مجوزهای لازم متوقف گردیده است.
2- اعزام اکیپ‌های صحرایی تهیه نقشه‌های 1:25000در منطقه گناباد و بجنورد و اکیپ‌های اکتشافی به منطقه خواف و بخش‌هایی از خراسان‌شمالی نیاز به هماهنگی اسکان، پشتیبانی‌مالی و سایر اقدامات اجرایی بوده که این مهم به سرانجام رسیده است.(جمعاً 380 روز کارشناس و عوامل‌پشتیبانی)
3- اختصاص 17000 میلیون ریال در خراسان رضوی و 45000 میلیون ریال در خراسان شمالی اسناد خزانه اسلامی به ترتیب به پروژه پارک موزه علوم زمین و عملیات اکتشافی ژئوفیزیک هوایی که دامنه وسیعی از پیگیری‌ها شامل اخذ مجوز شرکت تشریفات مناقصه (به دلیل کمبود وقت و سایر دلایل فنی) و اخذ اسناد از بانک و سایر موارد قانونی داشته را در بر می‌گیرد که خوشبختانه به خوبی انجام گرفته است.
4- شروع پرواز ژئوفیزیک هوایی در خراسان شمالی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان در سال 91 در سه ماهه گذشته محقق و با انجام هماهنگی های لازم و همکاری این معاونت با سایر عوامل فنی و اجرایی در نمایندگی خراسان شمالی انجام گرفت.
5- عضویت در کارگروه و هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی و اشتغال استان در راستای تنظیم برنامه ششم توسعه با توجه به اعتبارات پیش بینی شده این اداره کل و ارائه طرح های پیشنهادی برنامه ششم توسعه در سطح استان که مورد استقبال کارگروه قرار گرفته و موارد مختلف آن مصوب گردید. در این رابطه اعلام آمادگی این اداره کل به معاونت های هماهنگی امور اقتصادی استانداری های خراسان شمالی و جنوبی نیز ارسال گردید تا حسب مورد از ظرفیت های کارشناسی این مجموعه در راستای ذخایر معدنی این استان ها استفاده گردد.
6- برنامه ریزی و امور اجرایی نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار در مهر ماه 96 از اوایل تابستان 96 آغاز گردیده و بخش اعظمی از امور اجرایی و پشتیبانی این کنگره با همکاری کارکنان ادارات اداری و مالی و ارتباطات و اطلاع رسانی در حال انجام است که به زودی نتایج آن در برگزاری مطلوب و موفق کنگره نمایان خواهد شد.
7- تنظیم موافقتنامه استانی سال 96 استان خراسان رضوی و اخذ 39 درصد تخصیص در آخرین روزهای شهریور، همچنین خرید دستگاه های ژئوفیزیک و تأمین اعتبار لازم در مرداد ماه را می‌توان بخشی از موفقیت‌های این معاونت در سه ماهه دوم سال 96 قلمداد کرد.
8- تهیه عملکرد ادارات فنی و اجرایی به صورت ماهیانه، تهیه آمار و اطلاعات بودجه تنظیم اسناد و اعتبارات طرح‌ها و اعتبارات هزینه‌ای و تسویه حساب بخش اعظمی از اسناد سال 95 با ذیحسابی سازمان مرکزی پس از اخذ تأییدیه دیوان محاسبات استان و هماهنگی بر روی فعالیت‌های کارگروه ‌های فنی و اجرایی و نظارت مستمر بر کار پیمانکاران پروژه پارک‌موزه علوم زمین و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و ده‌ها فعالیت دیگر در حوزه اقدامات و عملکرد این معاونت بوده است.
 
عملکرد اداره آزمایشگاه شیمی در سه ماهه دوم سال 96
هانیه شریفی
فعالیت آزمایشگاه شیمی در سه ماه دوم سال بیشتر روی آنالیز نمونه ها متمرکز شده بود، به گونه ای که بیشتر نمونه های ارجاعی به آزمایشگاه بر روی دو پروژه ی مهم عنصر لیتیوم وعنصر مس از بخش خصوصی بوده است. همچنین آنالیز جذب اتمی برای عناصر روی، نقره، کادمیوم، نیکل هم از جمله آنالیزهای شاخص نمونه های داخلی اداره کل بوده است. مجموع نمونه های آنالیز شده در این آزمایشگاه طی سه ماه تابستان 260 نمونه بوده است.
همزمان با انجام آنالیز نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه، فعالیت های دیگری به شرح زیر انجام شده که مهم ترین آنها عبارتند از: 
1. تکمیل اطلاعات مربوط به تهیه گزارش "بررسی صحت و دقت آنالیز ها".
2. پیشنهاد و بررسی وسایل مورد نیاز جهت تهیه کیت صحرایی- آزمایشگاهی.
3. شرکت در فوق  برنامه‌های اداره از جمله همکاری مستمر در بخش اجرایی همایش ژوراسیک.
 
 
عملکرد اداره ژئوماتیکس (GIS، دورسنجی) در سه ماهه دوم سال 96
تورج مجیدی فیض آبادی
اداره ژئومتیکس در راستای وظیفه ذاتی خود که همان گردآوری، سازماندهی و انتشار اطلاعات مکانی در یک محیط ساختار یافته، جامع، دقیق و مستند می باشد، برنامه آماده سازی اطلاعات مکان مرجع منطقه شمال شرق را در دست انجام دارد. این برنامه در چند حوزه دنبال می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
• تجهیز و ارتقاء سرور ژئومتیکس
• راه اندازی کامل سامانه پشتیبان گیری از اطلاعات و سرورها
• رقومی سازی اطلاعات مکان مرجع بر اساس مدل  داده زمین شناسی
• تکمیل سامانه زیرساخت داده های مکانی
بر این اساس رقومی سازی نقشه‌های اکتشافات ژئوشیمیایی 1:100000 زون سبزوار - فریمان شامل 11 برگه که هر یک شامل 29 عنصر یا پارامتر اکتشافی می باشد در دست اتمام می‌باشد. رقومی سازی نقشه‌های برداشت ژئوفیزیک هوایی با فواصل پرواز 7.5 کیلومتر در مقیاس 1:250000 نیز آغاز شده است. همچنین عملیات آماده سازی تصاویر ماهواره ای منطقه شمال شرق نیز در دست انجام می‌باشد و در همین راستا گزارش های سنجش از دور مناطق اکتشافی هلالی و کلاته آهنی (پهنه گناباد) در شش ماهه دوم سال جاری تهیه گردیده است..
پروژه مهم دیگری که در این فصل عملیات اجرایی آن آغاز شده، تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی است که در این پروژه اداره ژئومتیکس با معاونت زمین شناسی همکاری دارد. تهیه تصویر یکپارچه ماهواره‌ای استان، پردازش داده‌های ماهواره جهت استخراج خط‌واره های ساختاری و تفکیک آن‌ها بر اساس نقشه های موجود و نیز استخراج و یکپارچه سازی لایه گسل‌های استان از نقشه های پوششی 1:250000 و 1:100000 از شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.
 

 

پیام ها:

loader