پیک خبری 14، با رسانه های مکتوب علمی

1396/11/03 تعداد بازدید: 2208
print
پیک خبری 14، با رسانه های مکتوب علمی

امروزه رسانه‌های دیجیتال چنان عرصه‌ای گسترده پیدا نموده‌اند که در ازدحام انبوهی از اطلاعات گاه شناخت و دسترسی به برخی نشریات خاص، کار بسیار مشکلی است. با هدف کمک به آشنایی بیشتر با نشریات مکتوب علمی، پیک خبری از شماره 8 اقدام به معرفی کوتاهی از یک یا چند نشریه نموده است.

 
در این شماره خوانندگان گرامی را با نشریه "ماهنامه علوم زمین و معدن"  آشنا می‌نمائیم:
 
توسط: نسرین سمائی
ماهنامه علوم زمین و معدن
ماهنامه علمی، آموزشی، خبری 
سال سیزدهم، شماره 138، مهر 1396
شماره ISSN:   7049-2251
 
صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مدیر مسئول: رضا جدیدی 
سردبیر: الهام معینی جزنی  
تلفن: 64592352، 64592303 (021) نمابر: 66070555 (021) 
نشانی: تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اداره روابط عمومی        صندوق پستی: تهران، 1494-13185 
http://www.magiran.com/gsi                 gsi.monthly@gmail.com 
اهداف:
ماهنامه علوم زمین و معدن با هدف ارتقا دانش عمومی در حوزه علوم زمین و معدن و تبیین جایگاه این علوم در سطح جامعه، سیزده سال است که به صورت منظم منتشر می‌شود که علاوه بر تهیه گزارش و خبر به انتشار مطالب علمی در این حوزه می‌پردازد.
این ماهنامه با هدف پذیرش فرهنگ عمومی علوم زمین و جمع‌های دانشجویی، تمام تلاش خود را در بازگو کردن مسائل علمی در حوزه زمین شناسی و اکتشاف به زبان ساده به کار گرفته است. در راه انتشار این مجله، علاوه بر کارشناسان زبده زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، همکاری اساتید و کارشناسان خبره دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی نیز جلب شده است.
محورهای مجله:
  • معرفی فعالیت‌ها و اقدامات سازمان های زمین شناسی دنیا
  • زمین شناسی تاریخی
  • نقشه راه علوم زمین
  • زمین شناسی پزشکی
  • زمین شناسی زیست محیطی
  • آب شناسی
  • تغییر اقلیم
  • معرفی نرم افزارهای حوزه علوم زمین
  • اکتشاف و معدنکاری و فرآوری
پیام ها:

loader
لینک های تصویری