پیک خبری 14، در قاب خاطره

1396/11/03 تعداد بازدید: 2293
print
پیک خبری 14، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرت مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم. 
 
عکس از: محمدعلی اکرمی
 
 
بازدید از محدوده نقشه‌های زمین شناسی 1:25000 طرقبه و شاندیز (سال 1386)
افراد از راست به چپ: دکتر مافی، جعفری چترودی، مهندس اکرمی، مهندس روشن روان، مهندس قائمی، مهندس رکنی، دکتر نعیمی و خانم بهره‌مند
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری