پیک خبری 17، با رسانه های مکتوب علمی

1397/07/18 تعداد بازدید: 1543
print

امروزه رسانه‌های دیجیتال چنان عرصه‌ای گسترده پیدا نموده‌اند که در ازدحام انبوهی از اطلاعات گاه شناخت و دسترسی به برخی نشریات خاص، کار بسیار مشکلی است. با هدف کمک به آشنایی بیشتر با نشریات مکتوب علمی، فصلنامه خورشید مشرق از شماره 8 اقدام به معرفی کوتاهی از یک یا چند نشریه نموده است.

در این شماره خوانندگان گرامی را با "رخساره‌های رسوبی" آشنا می‌نمائیم:

توسط: نسرین سمائی
 
رخساره‌های رسوبی
Sedimentray Facies
ISSN 787x-2008

رتبه علمی - پژوهشی (علوم پایه)
 به زبان فارسی – انگلیسی
دوره انتشار: دو فصلنامه

این مجله در سال اول با عنوان مطالعات زمین‌شناسی منتشر شده است.

صاحب امتیاز :دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: پروفسور علیرضا عاشوری
سردبیر: پروفسور علیرضا عاشوری
مدیر اجرائی: دکتر عباس قادری
آدرس: مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین‌شناسی ـ دفتر نشریه رخساره‌های رسوبی تلفن و نمابر:  ۳۸۸۰۴۱۴۳ – ۰۵۱
سایت اختصاصی: jearth.um.ac.ir   نشانی الکترونیک: gs um.ac.ir
دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه‌شناسی، فسیل‌شناسی و رسوب‌شناسی فعالیت می‌کند. مهم‌ترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیط‌های زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه‌شناسی سیستماتیک و بررسی محیط‌های رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روش‌های تحلیل رخساره‌ای است. فسیل‌شناسی، زیست‌شناسی دیرینه یا پالئوبیولوژی، بوم‌شناسی دیرینه یا پالئواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، ژئوشیمی رسوبی و... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبط می‌باشند. 
مجله رخساره‌های رسوبی در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌شود.
تاریخچه نشریه
این مجله در گذشته با نام "مطالعات زمین‌شناسی" فعالیت می‌کرد، اما با توجه به سیاست‌های کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی شدن تمام مجلات علمی و فعالیت آن‌ها در سطح گرایش‌های علمی خاص مطرح در هر رشته، نشریه "مطالعات زمین‌شناسی" به دوفصلنامه "رخساره‌های رسوبی" تغییر نام داد و پس از آن با نام و ترکیب هیأت تحریریه جدید به صورت کاملاً تخصصی در زمینه چینه‌شناسی، فسیل‌شناسی و رسوب‌شناسی فعالیت نموده است. 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری