پیک خبری 17، در قاب خاطره

1397/07/18 تعداد بازدید: 2724
print

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرات مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم.
عکس از: جمال روشن روان
 
از راست پروفسور گانسر، پروفسور اشتوکلین، دکترسبزه‌ای، مهندس رادفر، دکتر آنتیکی نژاد، مهندس مدرسی
وسط: مهندس روشن روان، مهندس افروز
 
 
از راست: مهندس روشن روان، دکتر آنتیکی نژاد، مهندس ناظم زاده، پروفسور اشتوکلین
 
سمپوزیوم دیاپیریسم بندرعباس – آذرماه 1369
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری