پیک خبری 17، نوشتار آغازین: شعار و چشم انداز

1397/07/18 تعداد بازدید: 2185
print

شکل‌گیری مهم‌ترین کانون بررسی‌های علوم زمین در شمال شرق کشور مرهون تلاش و کوشش جمعی از مدیران، کارشناسان و کارکنان است که مستقیم و یا غیرمستقیم در رشد و شکوفایی این مرکز مهم علمی– اجرائی اهتمام و تلاش نموده‌اند. این مجموعه که هم‌اکنون در نقطه‌ی عطفی از توسعه کالبدی و محتوایی قرار گرفته است به‌طور طبیعی برخاسته از تفکر کلی حاکم بر این مرکز می‌باشد، تفکری که اگر چه‌ به صورت کلی نمود و بروز پیدا نموده است اما در ارکان و عناصر دست‌اندرکار نیز تجسم پیدا نموده و چنین است که می‌توان از این هویت کلی شعار و چشم‌انداز رشد و توسعه این اداره کل را به عاریت گرفت. شعاری که ما به عنوان "علوم زمین پویایی و توسعه" از آن یاد کرده‌ایم و چشم‌اندازی که در سه عبارت کوتاه اما پرمغز "گسترشِ یافته‌ها، مستندسازی داده‌ها، بهبود روش‌ها" از آن یاد می‌کنیم. این چشم‌انداز مدیون پویائی و رویکرد توسعه‌ای حاکم بر این مرکز است و توسعه پایدار و متوازن و هدف‌دار این مجموعه در قالب این چشم‌انداز به خوبی تبیین و محقق شده و خواهد ‌شد.

ارائه افکار و پیشنهادهای نو و تلاش در محقق شدن آن‌ها همراه با تشریک مساعی بخش قابل توجهی از کارکنان این اداره کل در پیشبرد امور، جملگی گواه پویائی مجموعه و مسیر چشم‌گیر رشد و توسعه این مرکز و از دیگر سو دستاوردهای فنی و اجرایی متعدد همه نماد پویائی و توسعه انکارناپذیر این مجموعه است. اما چشم‌انداز اگر چه برخاسته از روند کلی حاکم بر شرایط فعلی این اداره کل می‌باشد، اما دستور کاری است که باید در طول زمان و به عنوان رویکردی جدی همواره مدنظر قرار گیرد.
رمز ماندگاری یک سازمان علمی، تلاش در راستای گسترشِ یافته‌ها در حوزه مسئولیت خود است و شرط ماندن این یافته‌ها در حافظه علمی تاریخ، تبدیل این یافته‌ها به داده‌های مستندسازی شده می‌باشد. حفظ این رویکرد بدون توجه به بهبود روش‌ها میسر نخواهد بود.
از این رو در شعار منتخب به سیر تکاملی مرکز در هدف‌گذاری و اجرا توجه ویژه شده است.
نکته مهم در این میان توجه تک تک عناصر شاغل در این مرکز، به این شعار و چشم‌انداز است تا با حفظ حضور مؤثر، تداوم پویائی، رشد و توسعه این مرکز را تضمین نمایند.
سردبیر
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری