پیک خبری 2، مقدمه

1396/03/31 تعداد بازدید: 2103
print
پیک خبری 2، مقدمه

انتشار نخستین شماره پیک خبری کارگروه های تخصصی با استقبال همکاران، اعضای کارگروه ها و مسئولان محترم در سازمان مرکزی و دیگر مراکز قرار گرفت. افزون بر آن موجب شد تا همکاران با آگاهی از فعالیت های گسترده دیگر کارگروه ها بر نقش آفرینی کارگروه ها در توسعه کمی و کیفی فعالیت های در دست انجام صحه گذارند هر چند شاید در آغاز تهیه این خبرنامه را چندان ضروری نمی دانستند.

اکنون که شماره دوم این پیک خبری در معرض مطالعه و ابراز نظر شما عزیزان قرار گرفته است می توان به عینه اثربخشی این رویداد مبارک را در مرکز مشهد شاهد بود به گونه ای که به باور بسیاری از همکاران و مسولان به مدل موفقی از حضور مؤثر کارشناسان و همکاران در تنوع بخشی، نوآوری، انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی و در نهایت افزایش بهره وری سیستم کمک شایان توجهی نموده است. این در حالی است که فرایند گردش امور روزمره مرکز در قالب ساختار سازمانی مسیر طبیعی خود را طی می کند و بدینوسیله با پرکردن خلاء های موجود و عملیاتی شدن دیدگاه ها ونظرات همکاران چشم انداز بسیار روشنی از فعالیت این مرکز ترسیم شده است.
بی گمان همانند فعالیت کارگروه ها که در مسیر توسعه و تکامل قرار گرفته است پیک خبری نیز در نظر دارد ضمن حفظ وظیفه انعکاس حاصل فعالیت همکاران کارگروه ها، خود نیز در مسیر ارتقاء کمی و کیفی گام بردارد. لذا خواهشمند است با ارائه نظرات و پیشنهادات ما را در ارتقاء کمی و کیفی این خبرنامه یاری فرمائید.
مزید استحضار عزیزان، از این شماره عنوان بولتن خبری به پیک خبری تغییر یافته است.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری