پیک خبری 2، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

1396/03/31 تعداد بازدید: 1755
print
پیک خبری 2، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم 93

  • برگزاری جلسه مشترک با اساتید دانشگاه پیام نور مشهد در خصوص بررسی زمینه های مشترک کاری در حوزه فرآوری مواد معدنی.
  • بررسی واحدهای کارستی و غیرکارستی شهرستان های کاشمر و مشهد به منظور نمونه برداری خاک.
  • تهیه فرم نمونه برداری خاک.
  • عملیات صحرایی و برداشت 204 نمونه خاک کشاورزی شهرستان کاشمر، به گونه ی سیستماتیک و موضوعی با هدف بررسی اسیدیته و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی مرتبط.
  • دریافت و مطالعه آیین نامه ها و دستورالعمل  های جهاد کشاورزی در خصوص نمونه برداری و بررسی وضعیت خاک های کشاورزی.
  • بررسی کیفی ذخیره باطله کارخانه آلومینای جاجرم (آهک) و ارائه گزارش مربوطه در کارگروه.
  • پی گیری تهیه آمار دقیق در خصوص صادرات و واردات مواد معدنی استان.
  • شناسایی واحدهای فعال فرآوری مواد معدنی استان.
  • بررسی و ویرایش سرفصل های تعیین شده برای کتاب زمین شناسی کشاورزی.
  • برگزاری منظم جلسات و تنظیم صورتجلسه.
زمین شناسی کشاورزی مناطق کارستی و غیرکارستی
مطالعه موردی: بررسی و مقایسه وضعیت خاک های کشاورزی شهرستان های مشهد و کاشمر
همکاران طرح: پرورش م.، تاجبخش س.، عزمی ح.، طاهری ج.
یکی از مهمترین دستاوردهای مطالعات مربوط به مباحث زمین شناسی کشاورزی، کمک علمی به بالا بردن کیفیت و نیز کمیت خاک و تولیدات کشاورزی است. در مطالعه خاک مناطق کارستی و غیر کارستی دو نکته اساسی مطرح است که یکی مسئله pH و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و دیگری وجود عناصر مغذی است. نظر به اینکه عمده واحدهای زمین شناختی شهرستان مشهد کارستی و در مقابل شهرستان کاشمر غیرکارستی است مرحله اول نمونه برداری با هدف مقایسه وضعیت خاک های کشاورزی در این دو شهرستان انجام شده است.
 
 
 
گسترش واحدهای غیر کارستی شهرستان کاشمر
 
 
 
گسترش واحدهای کارستی شهرستان مشهد

 

پیام ها:

loader