پیک خبری 2، کارگروه پارک موزه علوم زمین

1396/03/31 تعداد بازدید: 2540
print
پیک خبری 2، کارگروه پارک موزه علوم زمین

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 93

 • تهیه مطلب در رابطه با پیشنهاد ویترین اتاق  فسیل (دو گزارش مجموعاً 10 صفحه).
 • نگارش و ویراستاری گزارش ماموریت گردآوری آمونیت های سازند چمن بید و دلیچای از کوه قرخود و جاجرم (11 صفحه).
 • تهیه طرح صفحه اول معرفی پارک موزه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز و نهایی کردن آیتم های آن در جلسه ی مرتبط به آن در کارگروه.
 • انجام ماموریت آزاد شهر- بجنورد با هدف گردآوری نمونه های فسیلی تنه درخت و فسیلهای منطقه بجنورد.
 • ویراستاری و چاپ گزارش سالن نمایش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی.
 • ویراستاری و چاپ گزارش "روش های آماده سازی نمونه های سنگ و کانی و فسیل در موزه ها".
 • نگارش و تایپ گزارش ماموریت "گردآوری درختان فسیل شده آزاد شهر و نمونه های فسیلی منطقه ی بجنورد".
 • تعریف ساختار زیر صفحه ی پارک موزه در سایت مرکز با معرفی بخش ها و قسمت های مختلف آن طی جلسات مختلف.
 • تهیه مطلب آموزش و تحقیقات در موزه؛ برای صفحه ی پارک موزه در سایت مرکز.
 • تهیه ی مطالب "درباره ی پارک موزه" و "مجموعه  ها پارک موزه"؛ برای صفحه ی پارک موزه در سایت مرکز.
 • در بحث انتشارات موزه، تهیه فهرست گزارشات تهیه شده در کارگروه؛ برای صفحه ی پارک موزه در سایت مرکز.
 • تهیه لیست آدرس وب سایتهای مرتبط با پارک موزه علوم زمین جهت وب سایت پارک موزه علوم زمین-30 مورد.
 • تهیه گزارش آیتم آتشفشان (پیشرفت کار 40%).
 • تعیین شاخص های فعالیت موزه در سال اخیر به منظور برنامه ریزی برای نیل به این اهداف.
 • مورد جستجو و تهیه مطلب مرتبط با بحث "موزه ها و تحقیق" و ترجمه ی 20 % آن.
 • شرکت در جلسات مرتبط با پروژه بیرون از مرکز با مشاوران و کارشناسان و سایر ارگان ها.
 • تکمیل فرم ها و تهیه مستندات مرتبط با سفر هیئت دولت و مصوبات مربوط به پروژه.
 • تشکیل چهار جلسه عمومی کارگروه.
فعالیت های شاخص کارگروه پارک موزه
1) انجام ماموریت آزاد شهر به منظور گردآوری نمونه های درخت فسیل شده
اواخر مهر ماه سال 1393، ترکیبی از اعضاء کارگروه پارک موزه، به منظور بازدید و بررسی منطقه ی گزارش شده با موضوع وجود تنه های درختی فسیلی، عازم شهرستان آزاد شهر شد که در این مسیر، مناطق منتخب با پتانسیل فسیل های دوران دوم نیز مورد بازدید و برداشت نمونه قرار گرفت.
عملیات صحرایی و گردآوری نمونه های مناسب با هدف مطالعه و نمایش در موزه، همواره از مهم ترین محورهای فعالیت کارگروه پارک موزه، بوده است. برنامه های سالانه برای برداشت های موضوعی یا سیستماتیک، تنظیم و در حد توان اجرا شده است. یکی از موفق ترین برنامه های صحرایی کارگروه در سال 93،‌ مسیر بجنورد- آشخانه- آزادشهر بود که در پاییز انجام شد و حاصل آن گردآوری بیش از 200 نمونه سیستماتیک و موضوعی (فسیل تنه ی درخت) و افزودن به خزانه ی علمی موزه و بخش نمایش آن بوده است.
در این عملیات صحرایی از همکاری راهنمایان محلی استفاده شد تا مناطق مورد نظر شناسایی و بررسی شوند. دو محور اصلی این ماموریت به شرح زیر می باشد:
• بازدید از منطقه ی البرز شمالی در جاده ی آزادشهر- شاهرود با هدف بررسی و شناسایی نمونه های فسیلی تنه درخت و در صورت امکان، برداشت نمونه 
در این محور، خوشبختانه گروه اعزامی به همراه راهنمای محلی، ضمن بازدید از منطقه، موفق به یافتن نمونه های فسیلی زغالی و سنگی گردید که علیرغم دشواری حمل نمونه در منطقه ی کوهستانی و صعب العبور، با تلاش مجدانه ی همکاران و یاری افراد محلی،‌ قطعاتی از این نمونه ها برای نمایش در موزه انتخاب و گردآوری شد. در این راستا از معدن زغال سنگ در این منطقه نیز بازدید به عمل آمد و نمونه هایی از زغال های منطقه نیز برداشت شد. تنه های درخت که در لایه های زغالی به همراه شیل وماسه در سنگهای سازند شمشک یافت شدند، در حال حاضر در مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق،‌ به نمایش درآمده اند. جمعا 7 قطعه نمونه ی تنه ی درخت از منطقه برداشت شد. همچنین قطعات کوچکتر برای نمایش های ویترینی یا تعویض نمونه، برداشت شده است.
• بازدید از رسوبات منطقه ی بجنورد و آشخانه با هدف نمونه برداری سیستماتیک از نمونه های فسیلی منطقه
منطقه ی بجنورد از بابا امان تا آشخانه و منطقه ی حفاظت شده ی قرخود، در این بازدید، کاوش شد و خوشبختانه نمونه های فسیلی از انواع موجودات دریایی دوران دوم شامل آمونیت ها،‌ خارپوستان، مرجان ها، انواع دوکفه ای های بزرگ و کوچک گردآوری شد که برخی از آنها درجه ی بالای حفظ شدگی داشتند و از نظر علمی حائز اهمیت می باشند. سازند اصلی مورد مطالعه در این منطقه،‌ سازند چمن بید و آهک های اربیتولین دار سازند تیرگان مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشات متعدد حضور فسیل های دریایی را در منطقه تایید می کند. روستاهای چناران شهر، پیغو، بابا امان وکشانک، در این مسیر، مورد بررسی قرار گرفتند.
گزارش تصویری برداشت نمونه ی فسیلی تنه ی درخت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش تصویری برداشت نمونه های فسیلی منطقه بجنورد:
 
 
 
 
 
 
 
 
2) تهیه و چاپ سه گزارش از مجموعه گزارشات پارک موزه
کارگروه پارک موزه ی علوم زمین، در راستای مستند سازی فعالیت ها و تجربه های خود، اقدام به تهیه ی چهار سری گزراشات موضوعی نموده که به تناوب نگاشته شده است.  طی دوره ی سه ماهه اخیر هم تعداد سه گزارش به چاپ نهایی رسیده ضمن اینکه دو گزارش دیگر نیز در مرحله ی ویراستاری نهایی می باشد.
سه گزارشی که  از مجموعه گزارشات پارک موزه آماده شده اند، عبارتند از:
• گزارش سالن نمایش جواهرات و سنگهای قیمتی
• گزارش روش های آماده سازی نمونه های سنگ، کانی و فسیل در
 موزه های علوم زمین
• گزارش ماموریت گردآوری تنه های فسیلی شده درخت
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری