پیک خبری 3، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

1396/03/31 تعداد بازدید: 2110
print
پیک خبری 3، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 93

  • تکمیل پروژه تهیه اطلس جلبک های کرتاسه زیرین در زون ساختاری کپه داغ
  • تکمیل کردن گزارش آماری پیشینه مطالعات چینه شناسی در محدوده ی رسوبی- ساختاری کپه داغ 
  • شرکت همکاران در سی وسومین گردهمایی علوم زمین وارائه مقاله  توسط:
- دکتر طاهری با عنوان "طبقات رسوبی آلنین– بارمین پیشین جلوه جدیدی از رسوب گذاری ژوراسیک در ایران مرکزی" که به عنوان سخنرانی ویژه انتخاب شده بود، 
- دکتر مافی با عنوان "ویژگی های پالینولوژیکی سازند دلیچای در برش چهار برج در باختر بینالود ومقایسه آن با نواحی خاوری".
انتخاب مقاله ارائه شده توسط دکتر طاهری، به عنوان مقاله برتر در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی و دریافت چکش طلایی.
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری