پیک خبری 3، گزارش تعدادی از کارگروه های تخصصی به شورای معاونین سازمان مرکزی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1247
print
پیک خبری 3، گزارش تعدادی از کارگروه های تخصصی به شورای معاونین  سازمان مرکزی

یکی از رویدادهای مثبت در سه ماهه پایان سال جاری حضور بانشاط نمایندگان کارگروه های تخصصی مرکز مشهد در سازمان مرکزی و ارائه گزارش بخشی از فعالیت ها به شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان بود به گونه ای که پس از ماه ها کار و تلاش خستگی ناپذیر همکاران در قالب کارگروه های تخصصی مرکز مشهد و نهادینه شدن نسبی این رویکرد با عملیاتی شدن موارد بسیاری از پیشنهادات و پروژه های پژوهشی و کاربردی، بازتاب این فعالیت کم نظیر به سازمان مرکزی رسید و مقرر شد گزارشی به شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان ارائه شود.

در این راستا تیمی مرکب از ریاست محترم مرکز آقای مهندس روشن روان، آقای دکتر طاهری معاون فنی مرکز و چهار تن از دبیران کارگروه های تخصصی ضمن شرکت در جلسه سه شنبه30/10/93 شورای معاونین گزارشی از فعالیت های مرکز و نیز کارگروه های تخصصی ارائه کردند.
در جلسه یاد شده ابتدا آقای مهندس روشن روان رئوس مهم ترین فعالیت های سال جاری مرکز مشهد از جمله رسیدن تعدادی از پروژه های اکتشافی طلا به گواهی نامه کشف، تهیه گزارش های عملکرد پایان اکتشاف و نیز پیشرفت تهیه نقشه های زمین شناسی و نیز فعالیت اداره موزه و مستندات علوم زمین ارائه نمودند.
در ادامه دکتر طاهری با اشاره به این مطلب که فعالیت کارگروه های تخصصی به همت اعضاء و افزون بر فعالیت های متداول بر ساختار سازمانی مرکز مشهد انجام شده است به بیان موفقیت های کارگروه های تخصصی مرکز مشهد پرداخت. وی اظهار داشت کارگروه های تخصصی علاوه بر آن که نقش بسیار مهمی در پویایی تحرک و ارتقاء نیروی انسانی مرکز مشهد داشته است، هر کدام به سهم خود دستاوردهای پژوهشی- کاربردی در خور توجهی داشته است. ایشان به اختصار فعالیت هر یک از کارگروه ها را تبیین و سپس به ترتیب سرکار خانم مهندس پرورش گزارشی از کارگروه تخصصی زمین شناسی کاربردی و مهم ترین محورهای فعالیت این کارگروه ارائه دادند، سپس سرکار خانم مهندس شریفی گزارش فعالیت و پروژه های کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها را ارائه کردند. در ادامه این جلسه آقای مهندس شریفی گزارش کارگروه مخاطرات را تشریح و از حضور مؤثر این کارگروه و مرکز مشهد در جلسات ستاد مدیریت بحران و نیز سایر جلسات تخصصی گزارشی ارائه دادند. در ادامه این جلسه سرکار خانم تاج بخش گزارش فعالیت های کارگروه تخصصی پارک موزه علوم زمین را ارائه و ابراز داشتند: روند عملکرد این کارگروه نشان می دهد که در آغاز کار، تصمیمات و همفکری اعضاء در جلسات، بیشتر ماهیت برنامه ریزی داشته است ولی اکنون این وضعیت بیشتر سمت و سوی اجرایی به خود گرفته است. نکته دیگری که در عملکرد این کارگروه وجود دارد مستند سازی تمامی فعالیت های این کارگروه در طول سال های گذشته است.
در پایان به پیشنهاد آقای مهندس کره ای ریاست محترم سازمان، آقای مهندس شریفی گزارشی از پروژه ی ریزپهنه بندی لرزه ای شهر مشهد و سایت طراحی شده این پروژه را ارائه دادند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
در پایان این جلسه آقای مهندس کره ای از زحمات همکاران قدردانی نمودند و مقرر شد مرکز مشهد تجربیات خود را با هدف توسعه شعاع اثربخشی گسترش دهد تا کل کشور از این خدمات بهره مند شوند. همچنین به پیشنهاد آقای دکتر طاهری مقرر شد الگوی کارگروه های تخصصی در شورای تحول اداری سازمان مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری