پیک خبری 4، مقدمه

1396/03/31 تعداد بازدید: 1656
print
پیک خبری 4، مقدمه

پیک خبری کارگروه های تخصصی مرکز مشهد یک ساله شد در طی این مدت چهار شماره به صورت فصلی منتشر و با اقبال همکاران مرکز مشهد و مسئولان در سازمان مرکزی و سایر مدیریت های منطقه ای مواجه شد. افزون بر این مقارن با یک سالگی پیک خبری اتفاق خوشایندی در شورای برنامه ریزی و هماهنگی امور مرکز مشهد رخ داد و با تصویب این شورا مقرر شد از شماره آینده پیک خبری افزون بر فعالیت های کارگروه ها، اقدامات و دستاوردهای گسترده بخش های مختلف این مرکز را نیز پوشش دهد. هر چند تهیه کنندگان پیک خبری از این تصمیم استقبال می نمایند ولی با توجه به مسئولیت خطیری که بر دوش آن ها نهاده شده است از هم اکنون برای تهیه شماره آینده صمیمانه درخواست کمک و یاری دارند.

آن چه در دستورکار پیک خبری می باشد انعکاس فعالیت های همکاران با هدف اطلاع رسانی صادقانه و پرهیز از هرگونه رویکرد تبلیغاتی است از این رو انتظار داریم همکاران محترم با رعایت این رویکرد، ما را در تدوین شماره آینده یاری فرمایند. گذشته از این پیک خبری وسیله ای برای انتقال تجربه و ثبت و ضبط فعالیت ها در ظرف زمانی سه ماهه می باشد در این راستا تلاش خواهد شد با همفکری همه ی عزیزان بر تنوع و اثربخشی این مجموعه افزوده شود تا آن را در کانون توجه مخاطبان قرار دهیم. شایان ذکر است در این شماره فعالیت کارگروه ها به صورت کوتاه و خبری آمده است که به پیشنهاد گروه همکار در این شماره بوده است.
از دیگر سو، انعکاس فعالیت ها نقش بسزایی در شفاف سازی عملکرد و فراهم نمودن امکان مقایسه ادواری فعالیت های مرکز فراهم می آورد لذا انتظار داریم همه خوانندگان محترم با ارزیابی مطالب و ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده ما را در ادامه مسیر یاری نمایند. انشاءا...
پیام ها:

loader
لینک های تصویری