پیک خبری 4، پیام فرهنگی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1572
print
پیک خبری 4، پیام فرهنگی

اخلاق مداری در کارگروهی

در حقیقت کارگروه مجموعه ای از افراد با تخصص و سلیقه های کاری مختلف می باشد که در راستای تحقق یک هدف واحد و یا مجموعه ای از اهداف مورد نظر در آن گروه و بر مبنای توافق و تعهد به انجام کارگروهی یا جمعی شکل می گیرد. پرواضح است این واحد سازمانی و یا توافقی ظرفی برای انجام کارهای مهم است که شاید انجام آن ها به تنهایی امکان پذیر نباشدو یا با آن درجه از کیفیت دست یافتنی نباشد. در نگاهی دیگر و از آنجا که نتایج و دستاوردهای این کار جمعی به ویژه از نظر معنوی متوجه حال همه اعضاء می باشد اخلاق کار جمعی ایجاب می نماید تا همه ی اعضاء با مسئولیت پذیری متعهدانه در پیشبرد اهداف کارگروه تلاش نمایند روشن است که صرف شرکت در جلسات دربردارنده اهداف مورد نظر نیست و از اخلاق مداری در کار گروهی به دور است.
از این رو و با هدف نهادینه شدن کارگروهی از این شماره تحت عنوان سرفصل پیام فرهنگی به این موضوع خواهیم پرداخت اما در این شماره به همین میزان بسنده می نمائیم. امید که همت های بزرگ شما سبب ساز انجام کارهای بزرگ تر و تحول آفرین باشد. انشاءا...
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری