پیک خبری 5، آغازی دوباره

1396/03/31 تعداد بازدید: 2383
print
پیک خبری 5، آغازی دوباره

چهار شماره ی نخست پیک خبری مرکز مشهد بیشتر معطوف به نهادینه شدن کارگروه های تخصصی و بازتاب زحمات بی دریغ همکاران محترم و دستیابی به مدلی موفق در محتوا بخشیدن هر چه بیشتر در فعالیت های متداول بود که به لطف الهی به خوبی محقق شد. با طرح و تصویب رویکرد جدید پیک خبری که دایر ه ی شمول آن را به سایر فعالیت های فنی و اجرایی مرکز مشهد تعمیم می دهد، ضرورت داشت تا با بازنگری در سرفصل های مورد نظر تجربه ی جدید را با آمادگی بیشتر آغاز نمائیم.

بدیهی است همانند 4 شماره ی قبل امید داریم با تشریک مساعی همکاران و پیشنهادات سازنده ی اهل فن، این رویکرد نیز روند تکاملی خود را طی نماید.
در این آغاز دوباره برآنیم تا ضمن انعکاس فعالیت های همکاران در تمامی ادارت فنی و اجرائی مرکز مشهد، دست کم اصول زیر را رعایت نمائیم:
• رعایت اختصار در بیان عملکرد با رعایت امانت داری به گونه ای که هماهنگ با عنوان "پیک خبری" موجز و مختصر باشد.
• تلاش در راستای تنوع بخشی به عناوین، به گونه ای که به تدریج کل اثر را به یک مکتوب خواندنی تبدیل نماید.
• شناسنامه دار شدن مطالب
بیان عملکرد بخش های فنی بیشتر با هدف مستند سازی فعالیت ها، ارائه الگوهای موفق و سرانجام قدرشناسی از زحمات همکاران بوده و می باشد.
پاره ای از سرفصل های جدید نیز در پیک وارد شده که مطالعه آن ها خالی از لطف نیست. در سرفصل عرصه های توفیق، بیشتر دلایل موفقیت همکاران مطرح است تا چهره های موفق. از این منظر هر یک از همکاران حرفی برای گفتن خواهند داشت تا در طیفی از تجربیات موفق، مطالبی خواندنی شکل گیرد.
در پیک بی خبری که مضامینی طنز، نقد و اطلاع رسانی مطرح خواهد شد به غفلت های ناخودآگاه در حوزه های مرتبط اشاره خواهد شد.
پیام فرهنگی علاوه بر مضامین فرهنگی کلاسیک، جایی است برای طرح ایده ها و انگاره هایی که در بستر متداول فعالیت های مرکز توجه به آن ها ضروری می باشد.
سخن آزاد، در حقیقت با هدف پرهیز از حبس شدن در چارچوب های خشک پیش بینی شده است تا حسب مورد هر مطلبی که امید اثربخشی دارد فرصتی برای طرح موضوع پیدا نماید.
ترتیبی اتخاذ شده است تا در بخش عملکرد همکاران محترم رؤسای ادارات فنی عملکرد خود را با برنامه مصوب مرکز در سال جاری مقایسه کنند. این مهم، تمرینی است برای برنامه محوری تا از گذر ارزیابی عملکرد، میزان توفیق محاسبه و دلایل ناکامی های احتمالی بررسی شود.
این آغاز دوباره را ارج می نهیم و امیدواریم با ارائه پیشنهادات و نظرات شما سروران و خوانندگان گرامی مسیر رشد و کمال را طی نماید، انشاء ا...
                                                                                            شهریور 1394
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری