پیک خبری 5، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

1396/03/31 تعداد بازدید: 3867
print
پیک خبری 5، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

برابر آخرین نمودار، ساختار و تشکیلات سازمانی مرکز مشهد دارای 9 اداره فنی و اجرایی می باشد که در نمودار زیر آمده است.

 

 

برابر نظر مسئولان محترم ادارات فنی و اجرائی و مصوبه شورای برنامه ریزی و هماهنگی مرکز در تاریخ 94/3/10 از این شماره اهم فعالیت های سه ماهه این ادارات به محتوای پیک خبری افزوده شده است. با هدف داشتن برآورد درستی از فعالیت های همکاران صرفاً در این شماره فعالیت های سه ماهه اول و دوم با هم درج می شود.

 

آزمایشگاه شیمی

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94

1) پرداختن به طرح چگونگی تغییر تدریجی رویکرد آزمایشگاه به سمت فعالیت های پژوهشی- کاربردی. 

2) تهیه گزارش وضعیت آزمایشگاه و طرح تجهیز آن برای سال 94

3) مطالعات مرتبط شامل جستجوی مطلب، ترجمه، تهیه ی گزارشات علمی در رابطه با طرح کاربرد شیمی در مطالعات علوم زمین. 

4) انجام آنالیزهای درخواستی نمونه ها: شامل دریافت نمونه، ارسال به نمونه کوبی، آماده سازی، اندازه گیری، محاسبات و تکمیل نتایج، تنظیم گزارش نهایی، تحویل به درخواست کننده، بایگانی نمونه ها: 629 نمونه با 1559 خوانش. 

5) آموزش کارآموزان و متقاضیان آموزش؛ مشاوره های علمی: 60 ساعت. 


اداره امور اداری و مالی
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94
نظر به اینکه اداره امور اداری و مالی نقش پشتیبانی فعالیت های مختلف مرکز و عملکرد بخش های فنی را عهده دار می باشد. کارکنان این اداره تلاش نموده اند تا کلیه فعالیت های فنی و امور اجرایی مرکز به نحو احسن پیشرفت نماید در همین راستا در 6 ماهه نخست سال 94 و با توجه به اختصاص اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در پایان سال های 93 موارد عملکردی این اداره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- پیگیری تخصیص کامل اعتبارات پروژه پارک موزه علوم زمین از سازمان مرکزی و مانده اعتبارات بخش استانی اعتبار طرح از استانداری خراسان رضوی. این مبلغ در کل سال 93 که منتهی به تیرماه 94 بوده 8494 میلیون ریال می باشد که شش هزار میلیون ریال اعتبارات ملی و مبلغ 2494 میلیون ریال اعتبارات استانی بوده است.
2- انعقاد قرارداد با شرکت های واجد صلاحیت پس از طی مراحل قانونی جهت:
الف) ساخت سردرب ورودی ضلع شمالی پروژه پارک موزه
ب) اجرای نمای دیوار محوطه پروژه پارک موزه
ج) تجهیز تونل آموزشی پروژه پارک موزه شامل ریل گذاری و مستحدثات فنی
3- پرداخت تمامی مطالبات پیمانکاران و مشاوران پروژه پارک موزه تا پایان تیر 94
4- تنظیم کلیه اسناد مالی و اخذ تائیدیه دیوان محاسبات استان خراسان رضوی و تسویه حساب با ذیحساب سازمان مرکزی
5- تنظیم صورت حساب های نهایی عملکرد مالی وجوه دریافتی از خزانه معین استان های خراسان رضوی و شمالی
6- انعقاد و مبادله موافقت نامه های استانی در استان خراسان رضوی و پیگیری و انجام مقدمات لازم جهت انعقاد موافقت نامه های استانی در استان خراسان شمالی
7- ساماندهی نیروهای قرارداد خدمت تخصصی در راستای استفاده از توان کارشناسی آن ها
8- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و خرید کتب علمی و آموزشی
9- نظارت بر کار پیمانکاران پروژه های مختلف، نیروهای خدماتی و شرکتی 
10- انجام امور پشتیبانی کلاس های آموزشی، جلسات علمی، اجرایی و پیگیری امور رفاهی کارکنان 
11- شرکت فعال در جلسات هفتگی کارگاهی با مشاور و پیمانکاران پروژه های عمرانی
12- پشتیبانی اکیپ های صحرایی اعزامی به استان های خراسان شمالی و رضوی جهت تهیه نقشه های زمین شناسی1:100000 و 1:25000و بعضاً تکمیل اکتشافات در مناطق مختلف خراسان رضوی.
13- تنظیم حساب درآمدهای ماهیانه و ارسال آن به سازمان مرکزی.
14- آماده سازی اتاق نمایش فیلم با نصب صندلی ها و کف سازی و آماده سازی ویدئو  پرژوکتور
15- تنظیم برآوردهای مالی سال 94 در راستای تنظیم برنامه، انعقاد تفاهم نامه با سازمان مرکزی.

اداره زمین شناسی
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94
امور چاپ تعدادی از نقشه های زمین شناسی با مقیاس های متفاوت که توسط کمیته ارزیابی انتشارات تأیید شده اند، در سال جاری توسط زمین شناسان مربوطه پیگیری شد. این نقشه ها به شرح زیرند:
 

2- انجام امور دفتری نقشه های زمین شناسی با مقیاس های متفاوت که در مرحله بررسی کمیته ارزیابی انتشارات هستند. نقشه های مزبور به شرح زیرند:
 

3-انجام امور مختلف تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های متفاوت که هنوز به مرحله بررسی کمیته ارزیابی انتشارات نرسیده اند. نقشه های مزبور به شرح زیرند:
 

4-برداشت تعدادی از نقشه های زمین شناسی با مقیاس های متفاوت در این فصل آغاز شد. این نقشه ها به شرح زیرند:
 

5- نمونه های سنگی و فسیلی مطالعه شده توسط کارشناسان گروه به شرح زیر است:
 

6- مجموع روزهایی که اکیپ های صحرایی در گروه زمین شناسی به مأموریت اعزام شده اند 440 روز بوده است.                                                         
7- ادامه عملیات طرح پارینه لرزه شناسی و ریخت زمین ساخت شمال لوت وگسل درونه (پیشرفت فیزیکی: 50% ). 
8- داوری نقشه های زمین شناسی لارهنگ، قائن، آمند(سیدآباد)، دولاشی، چهل باش با مقیاس 25000/1 و 100000/1 و نقشه یکپارچه 1:250000 خراسان شمالی.
9- راه اندازی آزمایشگاه ژئوتکنیک.
10- آماده سازی و انجام امور دفتری نقشه مهندسی بجنورد.
11-ساماندهی داده ها و مقاطع نازک میکروفسیل های استان خراسان.
12- آموزش مطالعه پلاک به همکار اعزامی از مرکز زاهدان.
13- مطالعه نهشته های منسوب به ژوراسیک در باختر بردسکن از دیدگاه رسوب شناسی، فسیل شناسی و مطالعه ردواره ها و مقایسه آن ها با رسوبات هم ارز در ایران مرکزی.

اداره ژئوماتیکس
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94
دورسنجی:
• تهیه گزارش سنجش از دور زاوین و محدوده درونه
• تهیه گزارش سنجش از دور مقدماتی پهنه صفی آباد 
• پردازش داده های ماهواره ای مربوط به گزارش های دورسنجی مشهد و فریمان
• پردازش داده های ماهواره ای محدوده 100.000 فیض آباد (جهت طرح تلفیق)
• آنالیز طیفی بیش از 26 مورد سین داده خام استر خراسان رضوی و تهیه خروجی shp ( پروژه آنالیز طیفی داده های استان خراسان رضوی) 
• تحلیل طیفی داده استر محدوده 1:100000 بردسکن به منظور اکتشاف و پی جویی عناصر کمیاب (12 کانی و اکسید عناصر کمیاب) 
• آماده سازی داده لندست مربوط به مناطق مرزی استان های خراسان، 16ورقه 1:100000
• آماده سازی  داده لندست استان های خراسان در فرمت تعریف شده برای سایت مرکز- بیش از 100 مورد.
• آماده سازی داده برای فروش -16 مورد 
مقالات
• همکاری در ارایه دو مقاله در همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی با عناوین:
الف- مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان برپایه روشهای دورسنجی
ب- تحلیل فرکتالی توزیع شکستگی ها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی
آموزش
• آموزش دورسنجی مقدماتی به کارآموزان دورسنجی و سایت
• شرکت در کارگاه آموزشیGoogle earth 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشهد

• بازنگری، تصحیح و بارگذاری حدود 2300 مقاله در سایت جدید مرکز
• بارگذاری اطلاعات بخش های سایت قدیم در قالب جدید 
• همکاری در تهیه و بارگذاری خبر (30 مورد).
• تهیه گزارش "بررسی نواقص مشکلات و کارهای باقیمانده سایت مرکز  در 16 صفحه
• تکمیل و بارگذاری اطلاعات کتابخانه در سایت
• تکمیل اطلاعات و تحویل وب سایت خراسان شمالی و برقراری دامنه www.nkh.gsinet.ir  برای صفحه اصلی خراسان شمالی
• تکمیل اطلاعات و تحویل سایت پارک موزه علوم زمین و برقراری دامنه www.geomuseum.gsinet.ir برای صفحه اصلی پارک موزه علوم زمین
• پی گیری افزایش هاست سازمان از 3.7 گیگا بایت به 5 گیگا بایت
• تهیه آرشیو مجموعه اخبار مرکز در سال 93 (55 خبر).
• مصاحبه با مسئول موزه علوم زمین جهت بارگذاری در سایت
• تهیه پیش نویس قرارداد پشتیبانی سایت 
• هماهنگی های لازم برای پشتیبان گیری از اطلاعات سایت((back up
GIS
رقومی سازی نقشه های زمین شناسی
1:25000
1- تکمیل ویرایش نقشه 1:25000 لارهنگ و تحویل پلات و CD نهایی
2- کنترل و ویرایش نقشه های رقومی 1:25000 قائن، مزرعه نقره، شیروان 
3- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:25000 چالباش و تحویل پلات نهایی 
4- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:25000 میرآباد (پیشرفت کل 75 %)
5- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:25000 اسفشاد (پیشرفت کل 40%)

1:100000
1- رقومی سازی نقشه رقومی 1:100000 آمند (سید آباد) 
2- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 نایبند (پیشرفت کل 50 %)
3- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 رندان (پیشرفت کل 10 %)

1:250000
1- کنترل و ویرایش کامل نقشه زمین شناسی 1:250000 پی بشک و تهیه پلات نهایی
2- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:250000 کوه کورخود
3- کنترل مرحله سوم نقشه زمین شناسی 1:250000 جاسک

سیستم متمرکز اطلاعات مکانی
1- تهیه GIS دسترسی به نقشه های زمین شناسی 1:250000 بصورت اسکن زمین مرجع نقشه و تصویر لژاند نقشه در گستره منطقه شمال شرق کشور
2- تهیه بانک اطلاعات لژاند نقشه های زمین شناسی رقومی 1:250000 و شروع ورود اطلاعات
3- تهیه بانک اطلس چینه شناسی ایران و ورود اطلاعات کتابهای آقای دکتر آقانباتی جلد 1 و 2
4- تهیه GIS نقشه های پایه استانهای خراسان
5- به هنگام سازی لایه تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی و جنوبی و تهیه نقشه های پایه و اندکس به تفکیک سه استان خراسان در سیستم متمرکز اطلاعات مکانی

اطلس زمین‌شناسی اکتشافی شهرستان های استان های خراسان رضوی و شمالی
1- ویرایش نقشه آنومالی تایباد 
2- ویرایش نقشه گسل های ورقه های قوچان و فیض آباد
3- تهیه لایه های اطلاعاتی اطلس شهرستانهای بجنورد، اسفراین و جاجرم

عملکرد IT
 • پلات  (158 مورد )
 • تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات IT
 • تهیه گزارش حضور و غیاب و ارزیابی میزان کسرکار همکاران

اداره اکتشاف مواد معدنی
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94
از آن جا که موتور محرکه فعالیت های اداره ی اکتشاف و موارد مشابه انجام عملیات صحرایی به عنوان مؤلفه پیشران بررسی های در دست اقدام می باشد، انجام و یا عدم انجام مأموریت های صحرایی نقش مستقیمی در عملکرد همکاران دارد.
دستیابی به این مهم دست کم از دو مسیر امکان پذیر است: نخست درون سازمانی و هدایت منابع حداقلی به انجام برداشت های صحرایی و در گام دوم برنامه ریزی های کلان و تقویت منابع در اختیار، از مبادی قانونی و یا مشارکت های بین سازمانی. ولی آن چه در شرایط فعلی ملموس و محسوس است رقیق شدن برداشت های صحرایی است که با انجام فعالیت های در دست انجام بحران خاصی در حوزه عملکردی ایجاد می کند، با این همه تلاش همکاران در ماه های اخیر معطوف به فعالیت زیر بوده است:
 • تهیه کتابچه پتانسیل های معدنی استان خراسان جنوبی
برای تهیه این گزارش بیش از 350 گزارش تهیه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بررسی گردید و گزارش مربوطه در فصل های مختلف زمین شناسی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، اکتشافات فلزی و اکتشافات غیرفلزی به چاپ رسید. در این گزارش بیش از 700 اثر معدنی که اکثراً فلزی هستند معرفی و بصورت نقشه های رقومی شده تهیه گردیده اند.
 • تهیه گزارش فعالیت های اکتشافی انجام شده در پهنه صفی آباد خراسان شمالی
 • پردازش داده های ژئوشیمی برگه بالا زرد با پیشرفت فیزیکی 55 درصد
 • طراحی و حفر ترانشه های اکتشافی محدوده تجرود کاشمر
 • تهیه گزارش جوین با پیشرفت فیزیکی 50 درصد و جغتای با پیشرفت فیزیکی 25 درصد
 • همکاری در پروژه های ژئوفیزیک هوایی کشور از جمله برداشت جمعاً 3430 نقطه 
 • داده های مغناطیسی در عملیات صحرایی محدوده های 7، 24 و 27 پروژه ی بررسی آنومالی های هوایی سنگان، برداشت جمعاً 3430 نقطه داده های مغناطیسی در عملیات صحرایی محدوده های 7، 24 و 27 پروژه ی بررسی آنومالی های هوایی سنگان، پردازش و تفسیر و انجام اقدامات اولیه گزارش آنومالی هوایی سنگان محدوده شماره 11 با 4900 نقطه، محدوده های شماره 27 و 7 و گرانی سنجی بردسکن
 • تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی هیرد با مقیاس 1:10000
 • بررسی و مطالعه سیالات درگیر در نمونه های برداشت شده از منطقه اکتشافی هیرد
 • مطالعه و نمونه برداری از زون آرسنیک دار کاشمر (کوه زرنیخ)
 • تهیه گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان مه ولات با پیشرفت فیزیکی 90 درصد
 • تکمیل و پلات نقشه زمین شناسی معدنی 1000/1 سربرج  و روسیاه بردسکن
 • تهیه لاگ گمانه های اکتشافی پروژه تفضیلی کلاته شجاع– چهار بخشی
 • مطالعه و عکسبرداری 45 مقطع صیقلی مربوط به همکاران و بخش خصوصی
 • تهیه گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان خواف با پیشرفت فیزیکی 60 درصد
 • تهیه نقشه  5000/1  زمین شناسی- معدنی تجرود کاشمر
 • انجام مطالعات پژوهشی در کانسار نیان بجستان
 
مشخصات پهنه صفی آباد در استان خراسان شمالی
 
فعالیت های انجام شده بر اساس اطلاعات موجود
1. تهیه گزارش ژئوفیزیک هوایی با خطوط پرواز 7.5 کیلومتری پهنه با پیشرفت فیزیکی 100% 
2. تهیه گزارش اکتشافات ژئوشیمی 1:100000  پهنه با پیشرفت فیزیکی 30%
3. تهیه گزارش بخش زمین شناسی پهنه بر اساس نقشه های  زمین شناسی1:100000 با پیشرفت فیزیکی 100 %
4. ارزیابی پهنه طراحی شده برای پرواز های ژئوفیزیک در جنوب غرب خراسان شمالی
5. برنامه ریزی برداشت های صحرایی زمین شناسی و اکتشافی در مقیاس 1:100000 و 1:25000 و ژئوفیزیک هوایی در صورت تامین اعتبار

اداره موزه و مستندات علوم زمین
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه اول و دوم سال 94
 • انتقال نمونه‌های از پیش موجود از مخزن موزه علوم زمین به سامانه جامع علوم زمین و ساماندهی آن‌ها به تعداد یازده هزار نمونه
 • شناسایی، شستشو، آماده سازی، دسته بندی، عکسبرداری و ساماندهی نمونه‌های گردآوری شده از ماموریت‌های سال جاری، در سامانه جامع علوم زمین به تعداد 526 نمونه
 • ثبت اطلاعات نمونه‌ها در سامانه جدید نرم افزاری و ایجاد شناسنامه برای هر نمونه به تعداد چهار هزار نمونه
 • راهنمایی بازدیدکنندگان از موزه علوم زمین حدود دوهزار نفر.
 • برنامه ریزی و شرکت در ماموریت‌های محوله جهت گردآوری نمونه‌های سیستماتیک

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری