پیک خبری 5، مقایسه عملکرد با برنامه سالانه

1396/03/31 تعداد بازدید: 3119
print
پیک خبری 5، مقایسه عملکرد با برنامه سالانه

مقایسه عملکرد با برنامه سالانه، آزمایشگاه شیمی

 

 

مقایسه عملکرد با برنامه سالانه،  اداره امور اداری و مالی

 

چنانچه بخواهیم عملکرد شش ماهه اول سال 94 را با برنامه تدوین شده مقایسه کنیم می توان گفت در حد اعتبارات ابلاغی و با توجه به فعالیت پیمانکاران در پروژه های مختلف همچنین اعزام به مأموریت کارشناسان در 4 ماهه اول سال 94، می توان گفت 95 درصد برنامه های پیش بینی شده این امور در 6 ماهه اول سال 94 محقق شده و پیگیری های تدوین شده در برنامه انجام شده است. لیکن مواردی که نیاز به تأمین اعتبار بوده است در حد مقدورات انجام و بخش دیگری در حال پیگیری تأمین اعتبار آن می باشیم.

 

مقایسه عملکرد با برنامه سالانه،  اداره زمین شناسی

 

به دلیل عدم تخصیص منابع مالی در مرداد و شهریور، برداشت های صحرایی متوقف شده و به همین دلیل میزان پیشرفت عملیات تهیه نقشه های زمین شناسی و همچنین مطالعات و بررسی های آزمایشگاهی نیز در مقایسه با برنامه مصوب اندکی کاهش یافته است. لازم به ذکر است که در صورت تأمین منابع مالی، در شش ماهه دوم سال 94 ، می توان با همت مضاعف این کمبود را جبران نمود.

 

مقایسه عملکرد با برنامه سالانه،  اداره ژئوماتیکس

 

دورسنجی

 

 

پایگاه اطلاع رسانی

 

 

GIS

تحقق برنامه در نیمسال اول 94 معادل 85%

 

 
 
مقایسه عملکرد با برنامه سالانه، اداره اکتشاف مواد معدنی
الف– عملیات صحرایی
از آنجا که در حال حاضر در بخش اکتشاف 12 نفر کارشناس فعالیت دارند و برنامه ریزی انجام شده ماهانه 120 نفر کارشناس روز ماموریت صحرایی بوده است هرکارشناس ماهی 10 روز و حدود 600 نفر روز باید عملیات صحرایی انجام می گرفته است که حدود 200 روز ماموریت داشته ایم  که حدود 30 درصد برنامه بوده است هرچند که تعداد زیادی از ماموریت ها جزو ماموریت های برنامه ریزی شده نبوده است. ضرورت دارد در شش ماهه دوم با تأمین اعتبار تنخواه مأموریت و هزینه های عملیات اکتشافی پیش بینی شده جبران عقب افتادگی شش ماهه بشود.
ب- گزارشات دفتری
طبق برنامه باید تا اوایل فصل زمستان 9 گزارش به چاپ برسد که در حال حاضر یکی از آنها انجام شده است و بقیه دارای پیشرفت فیزیکی مناسب است که امیدواریم در چهار ماهه آتی این کار به سر آنجام برسد.
ج- کارگروه ها
در چند کارگروه تهیة نقشه ها و پیشنهادات تهیه شده است که روال منطقی خودش را طی می کند
د- تحقیقات، نوآوری و اکتشاف ذخایر پنهان و پورفیری
این بخش که باید اهتمام ویژه ای به آن بشود در ابتدای راه است که تحقیقات مرتبط با اکتشاف طلای پورفیری مرتبط با توده های نفوذی احیایی و اکتشاف عناصر نادر شروع شده است.
مقایسه عملکرد با برنامه سالانه،  اداره موزه و مستندات علوم زمین
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری