پیک خبری 6، دستاورد علمی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2402
print
پیک خبری 6، دستاورد علمی

 از این شماره به بعد به منظور معرفی فعالیت های شاخص مرکز به معرفی دستاوردهای علمی خواهیم پرداخت. وجه انتخاب این دستاوردها کاربردی بودن و تأثیر آن ها در معرفی توانمندی سازمان و یا اهمیت علمی آن ها خواهد بود.

انتشار اولین شماره پژوهشنامه مرکز شمال شرق
تهیه کننده: حسین هادی زاده
رشد و توسعه کمی و کیفی مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در ابعاد گوناگون بویژه ازنظر کیفی سبب شده است تا پژوهش های بنیادی  و کاربردی بیش از بیش توسط کارشناسان این مرکز مورد توجه  واقع گردد ماحصل چنین پژوهشهایی ارائه و چاپ یافته های علمی  پژوهشگران این مرکز در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی بوده است. بسیاری از  این دستاوردهای علمی اگر چه در سمینارهای مختلف مورد سمع و نظر و استقبال حاضران در همایش ها واقع می شود اما با توجه به اینکه در سال های اخیر بسیاری از موارد منجر به انتشار مکتوب آنها نمی شود عملاً وارد حوزه مستندسازی و ا رزیابی نمی گردند. این امر کارگروه تخصصی پژوهش و انتشارات را بر آن داشت تا دستاوردهای پژوهشی همکاران را که در مجامع علمی و در سال 1393 ارائه گردیده بود، در قالب یک جلد و تحت عنوان پژوهشنامه 93 گردآوری کند. این مجموعه در شرایط فعلی به صورت سالانه تهیه و منتشر خواهد شد تا پس از کسب تجربه های بیشتر، بستر ساز انتشارات علمی این اداره به صورت دوره ای شود و در نهایت منجر به اخذ درجه اعتبار علمی و پژوهشی گردد.
پژوهشنامه سال 1393 که حدود 250 صفحه می باشد مشتمل بر دو بخش اصلی شامل مقالات همکاران و معرفی کتب تألیفی و ترجمه ای همکاران اداره کل زمین شناسی شمال شرق می باشد. در بخش مقالات تعداد 22 مقاله ارائه شده توسط همکاران در کنفرانس ها و مجلات داخلی و خارجی ارائه گردیده است که از این میان تعداد 6 مقاله با موضوع چینه شناسی و فسیل شناسی، سه مقاله با موضوع تکتونیک، 3 مقاله با موضوعات زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف، 4 مقاله با موضوعات سنجش از دور، 4 مقاله با موضوعات زیست محیطی و یک مقاله با موضوع کتابداری ماحصل تلاش همکاران بخش های مختلف در سال 1393 بوده است. در بخش دوم به معرفی کتب چاپ شده توسط همکاران پرداخته شده است. در این محور تعداد 8 جلد کتاب که توسط همکاران مرکز در سال¬های گذشته چاپ شده، معرفی گردیده است. در معرفی کتب همکاران با توجه به اهمیت موضوع سعی شده تا محدودیت زمانی اعمال نگردد و لذا به معرفی کتب چاپ شده همکاران در سال های قبل نیز پرداخته شده است.
با توجه به استقبال همکاران و پتانسیل بالای مرکز در ارائه مقالات و مستندات علمی، کارگروه پژوهش و انتشارات مرکز مشهد با هماهنگی مدیریت محترم تلاش می کند برای سال آینده به جای یک شماره دو شماره چاپ کند تا به تدریج زمینه برای دریافت امتیاز یک مجله علمی در سال های آتی فراهم شود.
 همچنین مقرر شد تا معرفی پروژه های پژوهشی به صورت گزارش نتایج اولیه و مختصر در شماره های بعدی آورده شود و در آینده نزدیک نسخه الکترونیکی پژوهشنامه جهت استفاده عموم بر روی سایت مرکز قرار گیرد.
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری