پیک خبری 7، عملکرد کارگروه های تخصصی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2682
print
پیک خبری 7، عملکرد کارگروه های تخصصی

 بنا بر تصمیمات اخذ شد در جلسات پیک خبری، مقرر شد در این شماره گزارش عملکرد سه ماهه کارگروه هایی که فعالیت بیشتری داشته و به موقع اقدام به ارسال گزارش کار نموده اند ارائه شود.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

دبیر کارگروه: محبوبه پرورش

 • بررسی وضعیت تولید زعفران در استان و ضرورت های مرتبط با زمین شناسی کشاورزی در این حوزه.
 • تهیه و تنظیم طرح توجیهی استفاده از مواد معدنی در کشاورزی استان (گوگرد و بنتونیت)
 • تهیه و تنظیم شرح خدمات طرح زمین شناسی کشاورزی شهرستان قوچان و تهیه فایل ارائه مطلب توجیه ی طرح برای ارائه در جلسات فرمانداری شهرستان.
 • انطباق نقشه های خاک و زمین شناسی شهرستان قوچان به منظور زون بندی منطقه از دیدگاه زمین شناسی کشاورزی.
 • تهیه بروشور و فایل ارائه مطلب در خصوص نیازهای اکولوژیک محصولات انار و زعفران. 
 • تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های تولیدکننده کود و مواد معدنی در استان.
 • گردآوری اطلاعاتی در خصوص شرایط جذب عناصر در گیاهان.
 • هماهنگی با شرکت مشهد پودر جهت بازدید از کارخانه تولید و فرآوری این شرکت.
 • در راستای هماهنگی اقدامات در دست انجام سه جلسه با حضور اعضای کارگروه در سه ماهه چهارم سال برگزار شده است.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه پارک موزه علوم زمین
دبیر کارگروه: سحرناز تاج بخش
 • بحث و بررسی روی ایده های اولیه برخی ایده های ارائه شده در زمینه پارک فیزیک زمین و زمین شناسی.
 • اعمال تصحیحات پیشنهادی در شش فصل از کتاب موزه و نهایی شدن ویراستاری کلی کتاب موزه: راهبری و ضرورت ها، نگرشی بر ایجاد موزه های علوم زمین.
 • نهایی شدن تصمیمات اجرایی در رابطه با آیتم آب نما قاره ها. 
 • تهیه فایل Dem رنگی و ارتفاعی با اطلاعات شاخص قاره ها (آتشفشانها، کانون های زلزله، گودال های اقیانوسی و... ) به همراه Shape file اطلاعات مورد نظر جهت پارک فیزیک زمین.
 • پیگیری های اداری جهت تامین بودجه ی طرح
 • هماهنگی و جلسات کاری مرتبط در استان و سازمان مرکزی و تشکیل 3 جلسه رسمی کارگروه و 2 جلسه کاری با سازنده ی آیتم ها و تنظیم مستندات.


مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه فناوری اطلاعات و روش های نوین
دبیر کارگروه: یوسف طباطبایی
 • وزن دهی اطلاعات برگه 1:100000 فیض آباد با روش پردازش Ahp . (این پروژه شامل لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، معدن و تصاویر ماهوارهای میباشد) با توجه به تحقیق و بررسی های انجام گرفته  بین روشهای نوین موجود  یکی از روشهای خوب روش AHP  می باشد. 
 • پیشنهاد و بررسی کپی  سی دی های مربوط به گزارشات موجود در کتابخانه که  در این رابطه تقاضای تهیه امکانات سخت افزاری لازم  داده شده است و در حال آماده سازی امکانات اولیه و زیر ساخت لازم میباشد . 
 • بررسی طرح تهیه ویندوز پشتیبان و ایمیج گیری از سیستم های مرکز مورد تایید قرار گرفت که به گروه IT واگذار گردید.   
 • در راستای دستیابی به اهداف کارگروه دو جلسه تشکیل و مستندات مرتبط تهیه و تنظیم شده است.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری
دبیر کارگروه: هادی شریفی
 • انجام بازدید میدانی فرونشست کریم آباد
این بازدید به درخواست ستاد بحران استانداری انجام و نتایج آن موکول به انجام بازدید بردسکن و ارائه داده های مربوط به آب های زیرزمینی توسط اب منطقه ای استان شد که بازدید یاد شده در تاریخ 25/1/94 انجام و گزارش مرتبط تحویل مقامات استان گردید.
 • نهایی شدن تهیه نقشه ی گسل های شهرستان و شهر مشهد
نقشه گسل های شهر و شهرستان مشهد پس از چندین جلسه بحث و بررسی و اعمال نظر اعضای کارگروه جهت ویرایش نهایی به بخش GIS تحویل شد.
 • تعریف پروژه پایش فرونشست دشت های بحرانی استان با تمرکز بر دو دشت مشهد و نیشابور
این پروژه توسط نماینده کارگروه در ستاد بحران استان مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت و در مرحله تهیه پروپوزال جهت تصویب در کارگروه مخاطرات استان است.
 • بازدید مسیر خط لوله گاز در جنوب شیروان بنا به درخواست نمایندگی مرکز در خراسان شمالی
بازدید از مسیر توسط کارشناسان انجام و گزارش آن در سال 94 به این نمایندگی ارسال گردید.
 • برگزاری دو جلسه کارگروه و تنظیم مستندات و پیگیری مصوبات.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه چینه شناسی پیشرفته
دبیر کارگروه: مریم بهره مند
 • ارائه سمینار اهمیت کاربردی داینوسیست ها در شناسایی محیط های دیرینه (عمق محیط رسوبی وپتانسیل های هیدروکربوری) در ناحیه بینالود که به  اهمیت و بازنگری سن سازند تکنار و زمین شناسی منطقه اشاره شد. در این خصوص پیشنهاد گردید که تمامی اطلاعاتی که توسط دیگر پژوهشگران انجام شده است گردآوری و در صورت مهیا بودن شرایط، اکیپی به منطقه اعزام شود تا کار مطالعاتی به صورت دقیق تر بر روی سازند تکنار انجام شود.
 • انجام فعالیت مشترک کارشناسان جهت مطالعه آمونیت ها و نانو فسیل های طبقات رسوبی کرتاسه در شمال شهر چناران واقع در 11 کیلومتری بجنورد. 
 • انجام مطالعات تکمیلی و تفصیلی بر روی تشخیص و شناسایی کنودونت ها و دیگر گروه های فسیلی سیلورین کاشمر.
 • اعزام اکیپ به منطقه بجنورد با همکاری دانشگاه پیام نور مشهد جهت نمونه گیری و مطالعه از کنودونت های نهشته های منسوب به سیلورین.
 • برگزاری یک جلسه کارگروه و تنظیم مستندات.
 • پیشرفت مؤثر برنامه های این کارگروه منوط به انجام عملیات صحرایی است که امید است در سال 1395 مورد توجه بیشتر قرار گیرد.


مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه راهبرد اکتشافات غیرفلزی
دبیر کارگروه: محمدتقی استشاره
 • جلسه تعاملی با شرکت پایا فرایند در خصوص خاکهای صنعتی استان
این جلسه با توجه به سوابق فعالیتهای پژوهشی و بررسی 22 معدن  خاک صنعتی استان و نیز امکانات تست تکنولوژی  وآزمایشگاهی آن شرکت، برگزار گردید. مدیرعامل شرکت با تشریح تاریخچه فعالیتهای تحقیقاتی فردی و مشترک با دانشگاه و نیز توضیح امکانات شرکت اعم از فراوری، آزمایشگاه و...، آمادگی خود را جهت انجام کار مشترک با این کارگروه و دانشگاه اعلام نمودند. مقرر شد ضمن تهیه پروپوزال نحوه فعالیت مشترک، موضوع برگزاری جلسه نیز پیگیری گردد.
 • بررسی پروپوزال نحوه همکاری مشترک با دانشگاه و بخش خصوصی 
ابتدا تهیه کننده پروپوزال به ارائه پاورپوینت " راهنمای نوشتن پروپوزال تحقیقاتی" پرداختند و در ادامه با تشریح مفاد پروپوزال به سؤالات اعضاء محترم کارگروه پاسخ دادندکه بعلت وجود ابهامات درخور توجه مقرر شد ضمن تأیید مدیر کل محترم ، پس از رفع ابهامات کار مشترکی با دانشگاه و بخش خصوص صورت گیرد. 
 • برگزاری دو جلسه کارگروه و تنظیم مستندات.
مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه ارتباطات، آموزش و اطلاع رسانی
دبیر کارگروه: نسرین سمائی
 • تنظیم تقویم کاری هر ماه در جلسات ماهیانه کارگروه و تهیه اطلاعیه مناسبت های روزهای مهم و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه.
 • هماهنگی جهت بارگزاری اخبار کارگروه و دوره های آموزشی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز.
 • پیگیری ارائه دوره های آموزشی در مرکز و اطلاع رسانی برای دانشگاهها و و سپس برگزاری دوره.
 • تهیه پلات خدمات فنی بخش ژئوماتیکس پس از تأیید مسئولین، جهت راهنمای مراجعین.
 • انجام مقدمات لازم جهت برنامه ریزی چاپ پیک خبری شماره 7 و برگزاری جلسات متعدد.
 • پیگیری و سپس برگزاری کلاس های نگارش مقالات ISI و پالئومغناطیس.
 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت ارائه کارگاه های آموزشی کارشناسان افغانستان .
 • برگزاری جلسه عمومی به مناسبت جشن دهه فجر و قدردانی از دانش آموزان ممتاز همکاران همراه با تبریک روز مهندس (5 اسفند).
 • تهیه و چاپ ششمین پیک خبری کارگروه ها و ارسال برای سازمان مرکزی و مراکز دیگر.
 • برگزاری دو جلسه کلی و 5 جلسه فوق العاده و تنظیم مستندات.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 94 کارگروه پایگاه اطلاع رسانی مرکز
دبیر کارگروه: ریحانه احمدی روحانی
 • تدوین راهکارهای جدید برای بخش خبر همراه با نظارت مستمر و تعیین مسئول پیگیری.
 • تهیه و بارگذاری اخبار در سایت با همکاری روابط عمومی مرکز بیش از 30 مورد و بارگذاری پیک خبری شماره 6 در بخش پیک خبری.
 • تهیه بنرهای بخش سردر سایت، سایت اصلی و 4 زیر مجموعه آن با عنوان اداره کل.
 • ترجمه بیش از30 صفحه از صفحات اصلی سایت به زبان انگلیسی. 
 • جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی برای سایت کودک و نوجوان مرکز.
 • برگزاری مسابقه عکس با هماهنگی روابط عمومی مرکز و درج در پیک خبری.
 • جمع آوری  بیش از 200 مورد عکس از پدیده های زمین شناسی. 
 • تهیه و بارگذاری مطالب جدید در سایت که برخی از آنها عبارتند از: چگونگی تهیه پروفیل زمین شناسی، جدیدترین یافته های علوم زمین در دانستنی های زمین شناسی.
 • تهیه فرم چگونگی تحویل، بارگذاری و حذف اطلاعات و خبر در سایت مرکز به منظور حفظ استانداردها، برقراری نظم و همبستگی در امور کارگروه. 
 • بارگذاری مطالب مربوط به "پیشگامان علوم زمین در ایران" در 8 صفحه.
 • به روزرسانی رزومه کاری کارشناسان مرکز.
 • بارگذاری تازه های کتاب با همکاری کتابخانه مرکز.
 • تصحیح، بارگذاری و مدیریت در مجموع 659 مقاله مربوط به شماره های مختلف فصلنامه های علمی _ پژوهشی علوم زمین و معدن در سایت سازمان که شامل: 
 • 123 مقاله مربوط به 8 عدد از فصلنامه های علمی _ پژوهشی علوم زمین و معدن به شماره های 67 (19 عدد)، 66 (13 عدد)، 65 (12 عدد)، 64 (14 عدد)، 60 (16 عدد)، 63 ( 17 عدد)، 62 (16 عدد) و 61 (16 عدد).
 • بارگذاری بیش از 246 مقاله از فصلنامه علوم زمین شماره های 94 و 95. 
 • بارگذاری بیش از 171 مقاله از مقالات فصلنامه های 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76.
 • بارگذاری 119 مورد از مقالات فصلنامه های شماره 82، 81، 80، 79، 78.
 • تصحیح، بارگذاری و مدیریت 533 مقاله همایش های مختلف در سایت سازمان که شامل: 
 • بارگذاری و تصحیح 138 مقاله از مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 • بارگذاری تعداد  18 مقاله از سری مقالات بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران (دانشگاه شیراز، سال انتشار1393). 
 • بارگذاری تعداد 55 مقاله از سری مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال انتشار 1393، همه گرایش ها).
 • بارگذاری بیش از 300 مقاله مربوط به همایش های زمین شناسی مهندسی.
 • بارگذاری تعداد 22 مقاله از سری مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی مرتبط با منطقه شمال شرق ایران (استان های خراسان). 
 • تمدید دامنه سایت برای 5 سال آینده.
 • تشکیل 2 جلسه کارگروه، تنظیم مستندات و پیگیری مصوبات.

مدیریت از اهتمام اعضای کارگروه در بارگزاری حجم قابل توجهی از اطلاعات و به ویژه مقالات متعدد در پایگاه ابراز سپاس و قدردانی دارد.

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری