پیک خبری 8، سخن آغازین

1396/03/31 تعداد بازدید: 2475
print
پیک خبری 8، سخن آغازین

پیک خبری در حالی به فراز دو سال تدوین و انتشار می‌رسد که به باور بسیاری از همکاران و مخاطبان توانسته است در یک فرآیند تکاملی توجه علاقمندان به علوم زمین را به خود جلب کند و  نه تنها رسالت اطلاع رسانی را در چارچوبی برآمده از اقتضائات و مزیت های نسبی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ( مشهد) عملیاتی نماید بلکه به مستندسازی عملکرد حوزه های مختلف این اداره کل نیز بپردازد.

در نگاهی فراگیر این کوشش فرهنگی- اجرائی زمینه ساز ارزیابی عملکرد از یک سو و هم افزائی در انجام فعالیت های گسترده تر و انتقال تجربه شده است. بدون شک، هم فعالیت‌های مختلف فنی و اجرائی به ضرورت اطلاع رسانی منجر می شود و هم اطلاع رسانی نقش موثری در معرفی زحمات و تلاش های حوزه های فنی و اجرائی ایفا می نماید. بی گمان اکنون پس از انتشار 8 شماره فصل نامه پیک خبری بر همگان روشن است که پیک خبری توانسته است خود را به عنوان نماد مرکز مشهد تثبیت کند، به طوری که تصور نبود آن اکنون به امری محسوس تبدیل شده است و این دو کفایت می‌کند که دست اندرکاران با انگیزه مضاعف به فعالیت های خود ادامه دهند و نیز با دریافت نظرات سازنده بر عمق و غنای آن بیفزایند، انشاءا...
گذشته از تجربه دو سال انتشار پیک خبری که منجر به انتشار ده‌ها مطلب مستقل و ارزشمند شد، سه ماهه آغاز سال 1395، فصلی برای رویش و شکوفائی بیشتر این مرکز علمی و اجرائی بود. موضوعی که در قالب سازماندهی مجدد نیروها و فضاهای اداری و فیزیکی بی گمان نقش مهمی در تثبیت دستاوردهای این کانون بررسی های علوم زمین در منطقه شمال شرق کشور خواهد داشت، تفصیل بیشتر این موضوع در چهارمین بخش "مرکز مشهد تاسیس، توسعه و عملکرد" آمده است.
نکته دیگری که طرح آن در این فرصت ضرورت دارد، اشاره به نحوه انعکاس عملکرد بخش های فنی و اجرائی نسبت به شماره های پیشین است. همانگونه که قبلاً قول آن را داده بودیم، از این شماره گزارش عملکرد به اختصار و شامل مهم ترین فرازها می‌شود و تلاش شده از شکل "گزارش کار" خارج شود، این مهم با هدف پرهیز از طرح موضوعات خسته کننده و تکراری پیشنهاد و اجرایی شده است. از این پس گزارش عملکرد بخش ها بر اساس فرایندهایی که پیام آن انتقال تجربه، انجام فعالیت‌های مختلف، در قالب چارچوبی مدون برنامه ریزی و ارائه خواهد شد. این شیوه در شماره‌های آینده نیز به همین نحو ادامه خواهد یافت.
و نکته آخر این‌که هر اقدام علمی، فنی، اجرائی، فرهنگی و... در کنار خود باید با رسالت اطلاع رسانی را در دستور کار و اهتمام خود داشته باشد. امید که با تشریک مساعی همه همکاران این مهم همچنان مسیر رشد و توسعه کمی و کیفی را طی نماید،  انشاءا...
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری