پیک خبری 8، مروری بر سازماندهی مجدد کارگروه های تخصصی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2257
print
پیک خبری 8، مروری بر سازماندهی مجدد کارگروه های تخصصی

تهیه کننده: جعفر رکنی

به موازات رشد و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و با هدف بالندگی هر چه بیشتر توان کارشناسی، در سال 1391 کارگروه‌های تخصصی برای ارائه پاسخ مناسب به نیازهای روزافزون در مسائل فرارو در حوزه‌های زمین شناسی، اکتشاف، مخاطرات و حوزه‌های وابسته، طرح و اجرایی شد.
این اقدام که با استقبال کارشناسان مرکز مواجه شد، به سرعت به دستاوردهای چشمگیر دست یافت و منشأ انجام فعالیت‌ها و پروژه های متعدد در حوزه‌های فنی و اجرایی گردید. مشابه هر اقدام دیگر این حرکت ثمربخش پس از 2 سال در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفت که تغییرات در آن مقطع زمانی بیشتر معطوف به تغییرات اعضاء و به میزان کمتر تغییر در ترکیب دبیران کارگروه‌ها منجر شد و با برگزاری جلسات منظم هر یک از کارگروه‌ها و نیز جلسات مشترک دبیران کارگروه امور مختلف مدیریت و به سرمایه‌ای مفید در هدایت امور گوناگون تبدیل شد.
در آغاز سال 1395 با توجه به سازماندهی مجدد در ساختار مرکز مشهد و عملیاتی شدن نمودار سازمانی، مواردی از حوزه‌های فعالیت‌های کارگروه‌ها، متولی سازمانی پیدا نمود. این در حالی بود که شرایط عمومی در رویکرد مثبت این اداره کل در سطح استان و انتظار پاسخ‌گویی به بسیاری از مسائل بر زمین نهاده شده، ایجاب می‌کرد تا کارگروه‌های تخصصی بر مبنای تجربیات به دست آمده و افزایش توانمندی و نیز با ایجاد شرایط جدید در مرکز مشهد، با سازماندهی مجدد به استقبال فراز جدیدی از کار و تلاش اثربخش بشتابند. به این ترتیب، سومین گام از توسعه و تکوین کارگروه‌های تخصصی در این اداره کل کلید خورد، در همین راستا  فراخوان ارائه پیشنهادات از اعضای کارگروه‌ها و جمع‌بندی آنها توسط دبیر هر کارگروه در راستای چهار رسالت مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: باز تعریف اهداف، بازآفرینی رویکردها، بازنگری در ماموریت‌ها و بازسازی عناوبن و ترکیب اعضا. به منظور اجرایی شدن این تغییرات تشکیل 2 جلسه با دبیران کارگروه‌ها و جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های قبلی و درصد پیشرفت پروژه‌های نیمه تمام و فعالیت‌های هر کارگروه جمع بندی شد و نهایتاً در کمیته‌ی ویژه ای مورد توافق قرار گرفت. به این ترتیب، مواردی  به عنوان پیشنهاد اولیه سازماندهی مجدد کارگروه‌ها مطرح و جهت کار بر روی محتوای عملکرد و اعضای جدید کارگروه‌ها به مدیر کل محترم ارائه گردیدکه در این گزارش به مهم‌ترین آن‌ها، یعنی "باز تعریف اهداف" و "بازسازی عناوین" به شرح زیر بسنده می شود.
باز تعریف اهداف:
- تقویت فرهنگ انجام کار تیمی و بهبود انسجام سیستم در یک تعامل چند سویه.
- کوشش در به ثمر رساندن پاره ای دستاوردها که در چارچوب روال های متداول راه به جایی نمی برد.
- بهبود همگنی نیروی انسانی در فرایند انجام کارهای مشترک.
- افزایش بهره وری با رویکرد انجام تحقیقات کاربردی.
- پیگیری آن دسته از اموری که ضروری‌اند، اما در ساختار سازمانی متولی خاصی ندارد.
- پشتیبانی فکری از واحدهای سازمانی و کمک به پویایی بخش های مختلف.
- تداوم فرایند توسعه از طریق حضور با نشاط در عرصه های مختلف.
- کمک به تحقق انتظارات به حق که از عملکرد کلی اداره در حوزه کلان ماموریت وجود دارد.
بازسازی عناوین:
1. کارگروه مطالعات کاربردی و طرح های نوآورانه ی علوم زمین
2. کارگروه آموزش ،پژوهش و انتشارات علمی
3. کارگروه فرآوری و کاربرد مواد معدنی
4. کارگروه پارک موزه علوم زمین
5. کارگروه علوم زمین و الزامات زیست محیطی
6. کارگروه چینه شناسی پیشرفته
7. کارگروه توسعه ی فناوری و پایگاه اطلاع رسانی
8. کارگروه نقشه های موضوعی
سرانجام این که برابر تصمیمات جدید تعداد کارگروه‌ها کاهش اما تعداد پروژه ها افزایش خواهد یافت. گزارش تکمیلی جزئیات امر در شماره آینده پیک ارائه خواهد شد.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری