پیک خبری 8، پروژه منتخب

1396/03/31 تعداد بازدید: 1105
print
پیک خبری 8، پروژه منتخب

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بر پایه ی برنامه ریزی علمی و عملیاتی و با تکیه بر توان کارشناسی پروژه های متعددی را به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد.

با هدف انتقال تجربه و نیز معرفی نتیجه تلاش همکاران، در هر شماره به معرفی یک و یا چند پروژه منتخب می پردازیم.

تکمیل گزارش و نقشه یکپارچه زمین شناسی خراسان شمالی
تهیه کننده: فرخ قائمی
نقشه‌های زمین‌شناسی ویژگی های مختلف زمین شامل جنس سنگ‌ها، سن و روابط آن ها، ساختمان زمین و پتانسیل های معدنی را در بر دارند و با توجه به نیاز، با مقیاس‌های گوناگون تهیه می‌شوند. این نقشه‌ها از لایه های اطلاعات پایه کشور هستند که در کلیه طرح های عمرانی- صنعتی کاربرد دارند. لذا انجام مطالعات و بررسی های زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه‌ی زمین‌شناسی در سطح کشور امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در همین راستا و با انگیزه معرفی نقشه‌های زمین شناسی و نمایش کاربرد آن ها در مدیریت فنی استان خراسان شمالی، تصمیم به تهیه گزارش و نقشه زمین شناسی استان خراسان شمالی با مقیاس 250000/1 گرفته شد. با موافقت مدیر کل وقت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و پیگیری سرپرست دفتر نمایندگی این اداره کل در استان خراسان شمالی، در پاییز 93 موافقت نامه‌ای با استانداری مربوطه به امضا رسید. امور دفتری تهیه نقشه در اسفند ماه 93 آغاز شد. جهت تهیه نقشه یکپارچه از نقشه‌های زمین شناسی 1:250000سبزوار، بجنورد، کورخود و جاجرم استفاده شده است. با کنار هم قرار دادن نقشه‌های مزبور، حاشیه نقشه ها در بسیاری موارد همخوانی نداشت که با استفاده از اطلاعات نقشه‌های زمین شناسی با مقیاس 100000/1 و تصاویر ماهواره ای، ایرادات موجود در حد امکان اصلاح شد. همچنین با توجه به اطلاعات نقشه‌های 100000/1 ، در تقسیم بندی واحد های سنگی موجود در سطح نقشه ها نیز تغییراتی در جهت دقیق تر کردن اطلاعات، انجام گرفت.  در نهایت نقشه زمین شناسی یکپارچه استان با مقیاس 250000/1 آماده گردید. جهت تهیه گزارش ابتدا واحدهای سنگی از راهنمای نقشه زمین شناسی یکپارچه استخراج شد. سپس معادل واحدهای مزبور از گزارش نقشه‌های زمین شناسی رباط قره بیل، کاکلی، بجنورد، باجگیران، جاجرم، جغتای، سنخواست، صفی آباد، شیروان، فاروج، فرومد، آمند و مشکان با مقیاس 100000/1 گرفته شده و پس از یکسان سازی و داده تغییرات لازم، گزارش نهایی آماده گردید. تمامی مراحل مزبور در مدت زمان شش ماه به انجام رسید.
این نقشه، کل مساحت استان خراسان شمالی به میزان 28434 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد و محدود به حدود جغرافیایی این استان می‌باشد. کار تلفیق و یکپارچه سازی در ارتباط با واحدهای زمین شناسی توسط فرخ قائمی، حسنعلی حسین‌زاده و امور مربوط به کارتوگرافی این نقشه توسط تورج مجیدی فیض آبادی انجام شده است.
نقشه یکپارچه خراسان شمالی
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری