پیک خبری 9، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (5)

1396/03/31 تعداد بازدید: 2875
print
پیک خبری 9، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (5)

 نگاه به فردا


توسط: تورج مجیدی فیض آبادی

تشکیل هسته توسعه، نظارت و ارزیابی در مرکز مشهد
توسعه امری است که کشورها و جوامع  مختلف به فراخور مزیت های نسبی و سرمایه انسانی همواره در جستجوی دستیابی به سطوح بالاتری از آن هستند و دیگران درجه توفیق آنها را با نرخ واقعی توسعه، بررسی و ارزیابی می نمایند. 
گاه شده است که سرمایه انسانی پویا و توسعه‌گرا نه تنها مزیت‌های نسبی طبیعی، سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی و نظایر آن را محقق می‌کند، بلکه دست به ایجاد مزیت های نسبی جدید نیز می‌زند. این‌ها و دلایل بیشمار دیگر ایجاب می‌کند که به توسعه، به عنوان یک هدف برای تعالی پیوسته کشور فکر نمود و برای تحقق هر چه بیشتر و بهتر آن برنامه داشت. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، دمیدن روح توسعه گرائی در یک مجموعه است. مجموعه ای که خود نخواسته باشد توسعه پیدا کند، هرگز توسط دیگران چندان راه به جایی نخواهد  برد. در این راستا اداره کل زمین شناسی واکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با هدف متولی‌دار شدن امر توسعه منطقی در این اداره کل و نهادینه شدن این رویکرد اجتناب ناپذیر به تمامی ارکان این مرکز، هسته توسعه، نظارت و ارزیابی را تشکیل داده است .
در این رویکرد "نظارت و ارزیابی" با هدف سنجش میزان دستیابی به افق‌های توسعه تعریف می‌شوند. از سوی دیگر "توسعه" با نگرش نقش آفرینی بیشتر در تحقق استفاده از مزیت‌های نسبی در حوزه مسئولیت تبیین و پیگیری می‌شود.
بر این مبنا در پی سازمان‌دهی مجدد نیروها و فضاها و بر اساس ارزیابی از شرایط موجود، ضرورت حضور قطب  هدایت کننده مجموعه به سمت توسعه‌ای برنامه‌ریزی شده حس می‌شد. از این رو تیمی به سرپرستی آقای مهندس عزمی (رئیس اداره اکتشافات فلزی و دانشجوی دکتری دانشگاه  امیرکبیر) مسئولیت پذیرفت تا با همکاری تمامی کارشناسان و دیگر نیروها چراغ توسعه را روشن نگه دارند.
از جمله ویژگی‌های مدنظر در انتخاب تیم توسعه، نظارت و ارزیابی، نگرش توسعه‌گرا در انجام مسئولیت‌ها و داشتن قابلیت‌های لازم در پیشبرد این رسالت بوده است. به زعم این تیم اعتقاد به این نکته که سازمان های پویا در فرایند توسعه خود همواره به شکلی چابک، خود ساخته و آینده نگر دچار تغییر و تحول بوده و متناسب با شرایط زمانی و برنامه ریزی‌های کلان بالادستی، روش‌ها و ابزارهای خود را تکامل می دهند، اهمیت بحث توسعه‌ی هوشمندانه را دو چندان می‌کند. اگر توسعه سازمانی را کوششی برنامه‌ریزی شده در سطح کل سازمان و مدیریت شده از بالا برای افزایش اثر بخشی و سلامت سازمان از طریق دخالت‌های برنامه ر یزی شده در فرایندهای سازمان با استفاده از دانش علوم رفتاری بدانیم، می‌توان به طور خلاصه توسعه را در سه سطح استراتژی ها و ساختارها و فرایندهای سازمانی جستجو کرد. اینگونه برنامه ریزی و اجرا، سبب افزایش اثر بخشی عملکرد می‌شود چرا که با شناخت و تکمیل فرآیندها، اهداف مورد انتظار را با دقت و تمرکز بیشتر بر شیوه‌های کاری جدید دنبال می کند. 
اگر به هر سه محور استراتژیک برنامه‌ریزی یعنی:
- استراتژی افزایش اثر بخشی سازمان
- استراتژی بهبود فرآیندهای سازمان
- استراتژی تحول سازمان
توجه  کنیم آنگاه می‌توان امیدوار بود که در زمینه‌های زیر توسعه را تجربه کنیم:
- سلامت سازمان
- اثر بخشی سازمان
- ظرفیت بالای سازمان برای حل مسائل
- توانایی سازمان برای انطباق ، تغییر یا خودسازی دوباره
- توانایی سازمان برای ساختن زندگی با کیفیت بالا برای کارکنان
مدیریت منطقه شمال شرق با نگرشی علمی به موضوع توسعه می کوشد تا با تکیه بر تجربیات قبلی مناسب‌ترین استراتژی‌ها را  در قالب یک برنامه شفاف و واقع گرا اتخاذ نموده و ضمن ارزیابی و نظارت دقیق بر معیارهای توسعه، حرکت مستمر در مسیر توسعه را پی ریزی نماید. 
آینده‌ی روبه رشد اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق از گذر نگاه هوشمندانه به فردا و فردای مطلوب این مرکز علمی از گذر تفکر جدی به توسعه منطقی تأمین و تضمین می‌شود.
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
لینک های تصویری