پیک خبری 3، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

1396/03/31 تعداد بازدید: 2012
print
پیک خبری 3، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 93

  • برگزاری منظم جلسات و تنظیم صورتجلسه
  • عملیات صحرایی و برداشت 250 نمونه خاک کشاورزی شهرستان 
  • مشهد بطور سیستماتیک به هدف بررسی اسیدیته و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی مرتبط
  • بازدید از آزمایشگاه زرآوند
  • انتقال مختصات و همه ی داده های صحرایی کلیه ایستگاه های نمونه برداری خاک های کشاورزی دو شهرستان مشهد و کاشمر در محیط GIS
  • تهیه و تنظیم فایل ارائه مطلب کاربرد مواد معدنی در کشاورزی
  • شرکت در شورای معاونین سازمان مرکزی و ارائه گزارش

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری