پیک خبری 4، خبر

1396/03/31 تعداد بازدید: 1561
print
پیک خبری 4، خبر

انتخاب موزه علوم زمین مشهد برای دومین سال پیاپی به عنوان موزه برتر کشوری در زمینه اعمال استاندارهای فنی و توسعه فیزیکی

 

در آخرین مراحل تهیه و تدوین پیک خبری شماره 4 مطلع شدیم موزه علوم زمین مشهد برای دومین سال پیاپی به عنوان موزه برتر کشور در زمینه اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی توسط کمیته اکیوم  ایران انتخاب شده است. ضمن تبریک این موفقیت به تمامی همکاران، مشروح این خبر در شماره آینده ارائه خواهد شد.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری